Σε νέα δωρεά προς το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας προχωρά η εταιρεία RACAP. Πρόκειται για ποσό ύψους 211.000 ευρώ (προ Φ.Π.Α.) για σύνταξη Μελετών Δημοπράτησης για την Ανακαίνιση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και τις σχετικές Αρχιτεκτονικές Επεμβάσεις.

Σε σημερινή (22/10) συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσηλευτικού ιδρύματος της πόλης, υπό την προεδρία της Διοικήτριας κ. Θεσσαλονικιάς Καρατζόγλου, αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε την αποδοχή της δωρεάς.

Όπως αναφέρεται, η σύνταξη των μελετών από την εταιρεία RAYCAP έχει ως σκοπό την ένταξη των αντίστοιχων κατασκευαστικών έργων στα σχετικά ευρωπαϊκά / κρατικά χρηματοδοτικά προγράμματα.