Με το μπλε χρώμα του διαβήτη φωταγωγήθηκαν σήμερα το βράδυ το παλιό Δημαρχείο και το Άγαλμα της Νίκης
στο πλαίσιο πανελλαδικής δράσης που συμμετέχει ο Δήμος της Δράμας.

Η 14η Νοεμβρίου 2020 είναι αφιερωμένη στο νοσηλευτικό προσωπικό που φέτος, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, έχει συμβάλλει καθοριστικά στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς, ενώ τονίζεται ο σημαντικός ρόλος των νοσηλευτών και νοσηλευτριών στην εκπαίδευση και παρακολούθηση των ατόμων με διαβήτη και η ανάγκη για περισσότερη εξειδίκευση τους στον σακχαρώδη διαβήτη σε διεθνές επίπεδο.

Φέτος παρά την σκιά της πανδημίας του κορονοϊού, το φως του διαβήτη σκορπίζει τη λάμψη του σε όλη την Ελλάδα και στην Δράμα .