Ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, το απόγευμα της Τετάρτης 27 Ιουλίου, αφορούσε την «έγκριση πραγματοποίησης χριστουγεννιάτικης γιορτής “Ονειρούπολη 2022-2023” και συγκρότηση “Ειδικής Επιτροπής Ονειρούπολης”.

Το σώμα αποφάσισε ομόφωνα την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 4 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι και τις 8 Ιανουαρίου 2023, στον δημοτικό κήπο και στην κεντρική πλατεία. Σε επόμενη συνεδρίαση θα συζητηθεί το θέμα της λειτουργίας χριστουγεννιάτικης αγοράς, αφού προηγηθεί και η έγκριση του νέου κανονισμού λειτουργίας.

Όσον αφορά την Ειδική Επιτροπή για την Ονειρούπολη, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Τάσσου πρότεινε τη διεύρυνση της διαπαραταξιακής επιτροπής, η οποία στο παρελθόν ασχολούνταν με ζητήματα σχετικά με τη διοργάνωση και τη συγκρότηση μιας διευρυμένης επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχουν, εκτός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, και εκπρόσωποι φορέων, οι οποίοι έχουν τεχνογνωσία και μπορούν να παρέχουν εμπειρίες, γνώσεις και συμβουλές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα, στην Ειδική Επιτροπή θα τηρούνται και πρακτικά, τουλάχιστον μαγνητοφωνημένα και εφόσον υπάρξει η δυνατότητα και γραπτά.

Το σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής με τη συμμετοχή εκπροσώπων παρατάξεων, καθώς και εκπροσώπων του Εμπορικού Συλλόγου, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, των σωματείων Ζυθεστιατόρων και των καφέ, καθώς και της Ένωσης Ξενοδόχων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ οι παρατάξεις «Πόλη και Ζωή» και «Project για τη Δράμα» προσήλθαν στην συνεδρίαση με σκοπό να μη συμμετάσχουν στην Επιτροπή, τελικά μετά από τα όσα ανέφερε ο Αντιδήμαρχος κ. Τάσσου για τον τρόπο λειτουργίας της, αποφάσισαν να ορίσουν εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή.