Σε ανακοίνωση του Δήμου Δράμας, αναφέρεται πως «με στόχο τη σταδιακή επανυποβολή των αιτήσεων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος παρατείνεται για 3 επιπλέον μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος οι οποίες είχαν ως μήνα έγκρισης τον Αύγουστο του 2020 και έλαβαν ήδη παράταση για 3 μήνες».

Στην ανακοίνωση τονίζεται πως:

«1. Σε περίπτωση που υποβληθεί εντός του Μαΐου 2021 αίτηση απευθείας από τους αιτούντες, τότε αυτή η εγκεκριμένη νέα αίτηση θα ισχύσει κανονικά.

  1. Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση “ΝΕΑ”, χωρίς να γίνει η οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.
  2. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους για τρεις μήνες».

Ακόμη, ζητείται προσοχή, καθώς «οι αιτήσεις με αρχικό μήνα έγκρισης τον Μάιο και τον Νοέμβριο του 2020 δεν παρατείνονται εκ νέου και θα πρέπει να επανυποβληθούν μέσα στον Μάιο του 2021. Οι αιτήσεις με αρχικό μήνα έγκρισης τον Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του 2020 δεν παρατείνονται εκ νέου και θα πρέπει να επανυποβληθούν μέσα στον Ιούνιο του 2021. Οι αιτήσεις με αρχικό μήνα έγκρισης τον Ιούλιο και Οκτώβριο του 2020 και Ιανουαρίου 2021 δεν παρατείνονται εκ νέου και θα πρέπει να επανυποβληθούν μέσα στον Ιούλιο του 2021».

Σχετικά με το επίδομα στέγασης, στην ανακοίνωση του Δήμου Δράμας αναφέρεται πως «δεν θα δοθεί εκ νέου παράταση. Από την 1/5/2021, θα πρέπει εντός του μήνα λήξης ισχύος της εκάστοτε εγκεκριμένης αίτησης (όπως αυτός αναγράφεται πάνω δεξιά στην αίτηση) να υποβάλλεται νέα αίτηση από τον αιτούντα».