Σε ανακοίνωση του Δήμου Δοξάτου, η οποία υπογράφεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη Καραμπακάλη, αναφέρονται τα εξής:

Ο Δήμος Δοξάτου με την υπ’ αριθμ. 9/2022 (ΑΔΑ: Ω2ΚΓΩ95-1Μ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε την Χάρτα Εθελοντισμού. Αρμόδια υπηρεσία για τον εθελοντισμό είναι η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, στην οποία έχει ήδη δημιουργηθεί Γραφείο Εθελοντισμού.

Με τη δημιουργία Μητρώου Εθελοντισμού ο Δήμος επιδιώκει τη συμμετοχή των πολιτών στην υλοποίηση δράσεων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η φιλοσοφία του Εθελοντισμού έγκειται στο να προτρέψει τους πολίτες να εκφράσουν έμπρακτα τη βούλησή τους για προσφορά στον τόπο τους, με συμμετοχικές διαδικασίες και αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους τους. Ο Εθελοντισμός είναι πολύτιμος γιατί εμπεριέχει την έννοια της ανιδιοτελούς προσφοράς, της συντροφικότητας, της συνέργειας και της συνεργασίας. Φυσικοί αποδέκτες είναι οι κάτοικοι του Δήμου Δοξάτου ως άτομα ή σύνολο.

Τομείς που μπορούν να δραστηριοποιηθούν οι εθελοντές –μη περιοριστικά- είναι:

-Κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοια

-Υγεία και πρόληψη

-Προστασία περιβάλλοντος, καθαριότητας & ανακύκλωσης

-Πολιτισμός, Αθλητισμός, Τουρισμός

Ως πρώτο βήμα σε αυτήν τη συλλογική προσπάθεια επιθυμούμε:

-Την όσο το δυνατό ευρεία ενημέρωση του πληθυσμού (οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων τους δημότες – κατοίκους, οι σύλλογοι και τα σωματεία τα μέλη τους, οι διευθυντές των εκπαιδευτηρίων τους μαθητές, τους δασκάλους, τους καθηγητές, οι ιερείς τους ενορίτες).

-Την κατάθεση προτάσεών σας ως προς τους τομείς και τους χώρους που είναι δυνατόν να δραστηριοποιηθούμε, την στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή ταχυδρομικά ή επικοινωνείτε με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο στα τηλέφωνα: Σταθερό στο Δημαρχείο 2521352404, κινητό 6944551573.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου είναι αναρτημένη η σχετική απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Ο Δήμος Δοξάτου με τη δημιουργία του Γραφείου Εθελοντισμού επιθυμεί και επιδιώκει οι δράσεις και προσφορές των εθελοντών να γίνονται οργανωμένα και συλλογικά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Δημήτριος Καραμπακάλης