Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης σε μία προσπάθεια να υποστηρίξει με τη σειρά του όλους τους δημότες που χρειάζονται ανά διάστημα φιάλες αίμα για την ολοκλήρωση χειρουργικών επεμβάσεων, προτίθεται να δημιουργήσει ένα μητρώο εθελοντών αιμοδοτών για το Δήμο Προσοτσάνης, ώστε σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται αίμα να ενημερώνονται οι εθελοντές αιμοδότες και να ολοκληρώνεται επιτυχώς η διαδικασία.

Ένα λεπτό από το χρόνο μας είναι πολύτιμο για να σωθεί μια ζωή για αυτό παρακαλούνται όσοι είναι εθελοντές αιμοδότες ή όσοι μπορούν να δίνουν αίμα να απευθυνθούν στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης για να δώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους ώστε να δημιουργηθεί το Μητρώο Αιμοδοτών Εθελοντών Δήμου Προσοτσάνης.