ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.Δ. ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

 

  •  «Όχι μόνο δεν υπάρχει αποκατάσταση των αποδοχών ως δεσμεύτηκε και γι’ αυτό η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά προβαίνει σε μειώσεις αυτών»

 

Στο 4ο Μνημόνιο που εισάγεται προς ψήφιση από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μεταβάλλεται στο σύνολο το μισθολογικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Πιο συγκεκριμένα επέρχονται ενδεικτικά οι παρακάτω μεταβολές:

  1. Περιορισμός Ειδ. Μισθολογίων.
  2. α. Βασικός μισθός (Συγχώνευση Επιδομάτων)

β. Οικογενειακής παροχής,

γ. θέσης ευθύνης,

δ. Ιδιαιτέρων συνθηκών

  1. Κατηγορίες Α’ Β’ Γ’ Δ’

4.α. (ΣΑΕΑ) 35 ΜΚ

β. Αξιωμ. – Κατώτεροι 28 Μ.Κ.

γ. Προερχόμενοι από Ε.Φ. Σ.Φ. Αστ/κες 22 ΜΚ

δ. Ε.Φ. Σ.Φ. 18 ΜΚ

  1. Κλιμάκια ανά διετία
  2. Δεν λαμβάνεται υπόψη στα Μ.Κ. ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας – Αναγνώρισης Πτυχίου
  3. Πενθήμερα ΝΑΙ, αλλά 4 κατά ανώτερο όριο/μήνα
  4. Νυχτερινά ετήσιο πλαφόν. Σήμερα 16.000.000 ώρες x 2,77 €/ώρα.
  5. Πάγωμα θα ισχύσει, σύμφωνα με την μέχρι σήμερα κείμενη νομοθεσία.
  6. Διατήρηση Επιδομάτων Αναπηρίας, Κινδύνου και άλλα για τα οποία θα εξετασθεί εάν θα διατηρηθούν.

Από τα παραπάνω εκ πρώτης άποψης, λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι τώρα δοθέντα στοιχεία προκύπτει ότι θα υπάρξουν μειώσεις μεγαλύτερες απ’ ότι αναμενόταν, αν δούμε συνδυαστικά το εύρος των παρεμβάσεων που αφορούν τα κλιμάκια σε συνδυασμό με την κατάργηση του χρόνου στρατιωτικής θητείας κι αναγνώρισης χρόνου αναγνώρισης πτυχίου.

Ειδικότερα:

1) Συγχώνευση επιδομάτων στο βασικό, χωρίς να γνωρίζουμε το ύψος αυτών

2) Τα επιδόματα στο βασικό εκτός βασικού (υπόλοιπα) θα τα παίρνουν όλοι ή κατά περίπτωση ανάλογα με το που υπηρετούν.

3) Επανεξέταση όλων των υπόλοιπων επιδομάτων ως προς το ύψος και την ιδιαιτερότητα που αυτά δίνονται.

4) Κατάργηση του πέμπτου πενθημέρου, δηλαδή αντί για 52 το έτος να λαμβάνουμε 48, δηλαδή μείωση 184 € μεικτά.

5) Επανεξέταση και επαναπροσδιορισμό των νυχτερινών ωρών απασχόλησης (16.000.000) ετησίως, καθώς και του καταβαλλόμενου ποσού ανά ώρα απασχόλησης (2,77€).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Πρόκειται για ρύθμιση που μόνο αξιόπιστη δεν είναι, βλέπετε τι γίνεται με την προσωπική διαφορά των συνταξιούχων.

1) Με την εφαρμογή της αναγνωρίζεται πλήρως ότι θα υπάρχει μείωση των αποδοχών μας.

2) Άμεσο κόψιμο των μισθολογικών προαγωγών.

3) Εφόσον δεν θα υπολογίζεται στην κράτηση για κύρια σύνταξη, ενδέχεται να μειώνει από τη θέσπισή της και έπειτα τον μέσο όρο αποδοχών που λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της ανταποδοτικής σύνταξης.

Επιπρόσθετα:

1) Από πουθενά δεν προκύπτει κατάργηση της ήδη εφαρμοζόμενης νομοθεσίας για το πάγωμα των ωριμάνσεων, δηλαδή και νέο μισθολόγιο με μειώσεις και πάγωμα των ωριμάνσεων.

2) Απόφαση ΣΤΕ, παραμένει ισχυρή, αφού στη σελίδα 101 της 1127/2016 απόφασης αναφέρει:

«Με τα ίδια πρακτικά έγινε, τέλος, δεκτό ότι ο νομοθέτης και, κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση διατηρούν την ευχέρεια να προβούν στην κατάρτιση νέου μισθολογίου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας επί τη βάσει των κριτηρίων που τέθηκαν με τις αποφάσεις της Ολομέλειας, στην περίπτωση, ωστόσο, αυτή κατά τη διαμόρφωση του νέου μισθολογίου, οι αποδοχές στρατιωτικών και των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας δεν μπορούν να καθορισθούν σε επίπεδα αντίστοιχα και, κατά μείζονα λόγο, κατώτερα εκείνων που είχαν διαμορφωθεί κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του ν. 4093/2012 που κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Τούτο δε, διότι μία τέτοια ενέργεια θα ισοδυναμούσε με παραβίαση του δεδικασμένου που απορρέει από τις ακυρωτικές αποφάσεις και θα συνιστούσε κατ’ επέκταση περίπτωση μη συμμορφώσεως της Διοικήσεως προς τις αποφάσεις αυτές, με τις οποίες μεταξύ άλλων, κρίθηκε ότι οι επιβληθείσες δυνάμει του νόμου αυτού μειώσεις υπερέβησαν, λόγω της σωρευτικής επιβαρύνσεως των στρατιωτικών , τα όρια που θέτουν οι συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη».

Δηλαδή όποια αρχιτεκτονική και αν έχει το νέο μισθολόγιο, δεν μπορεί να υστερεί ως προς το μισθολογικό κόστος του υφιστάμενου μισθολογίου.

Με λίγα λόγια λοιπόν, όχι μόνο δεν υπάρχει αποκατάσταση των αποδοχών ως δεσμεύτηκε και γι’ αυτό η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά προβαίνει σε μειώσεις αυτών.

 

Με εκτίμηση

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας

Δημήτρης ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ