Σε συνέχεια των συναντήσεων-συζητήσεων που οργανώνει το Δίκτυο Διακυβέρνησης Βιοκλιματικής-Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης της Δράμας (ΔΙ.ΔΙΑΚ.-ΔΡΑΜΑΣ) με σκοπό την ενημέρωση των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του σχεδίου ΒΑΑ για την πορεία των εργασιών του, πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου 2020 στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου Δράμας συνάντηση-συζήτηση της 2ης ομάδας επιχειρηματιών. Η 2η ομάδα αποτελείται από επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις οδούς Θεοτοκοπούλου, Βίτσι, Παρμενίδη και στο ενδιάμεσο αυτών των οδών τμήμα της 19ης Μαΐου.

Η συνάντηση συντονίστηκε από το ΔΙ.ΔΙΑΚ.-ΔΡΑΜΑΣ με τη συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας και της αναδόχου εταιρείας ΤΑΪΡΗΣ ΑΕ. Στη συνάντηση ο κ. Ιωάννης Κιοσσές, Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας ενημέρωσε με λεπτομέρεια τους επιχειρηματίες για τα τεχνικά θέματα του έργου της ανάπλασης και τον προγραμματισμό της εξέλιξης του έργου με ειδική αναφορά στο τμήμα της περιοχής όπου λειτουργούν οι επιχειρήσεις όσων συμμετείχαν στη συνάντηση. Συμπληρωματικές πληροφορίες για τους επιχειρηματίες παρείχε και ο κ. Θεόδωρος Τσιαούσης, μηχανικός, εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας ΤΑΪΡΗΣ ΑΕ. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Καψημάλης, Υπεύθυνος Τεχνικών Υπηρεσιών και ο αναπληρωτής Δήμαρχος κ. Μιχάλης Τάσσου, Υπεύθυνος Προγραμματισμού του Δήμου Δράμας & Συντονισμού του Σχεδίου ΒΑΑ. Από πλευράς του ΔΙ.ΔΙΑΚ.-ΔΡΑΜΑΣ συμμετείχαν η κ. Βασιλική Καζάνα, καθηγήτρια του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος που συντόνισε τη συζήτηση και η κ. Ευθυμία Χρυσανθίδου επιστημονική συνεργάτης του δικτύου.

Στη συνάντηση, οι προσκεκλημένοι επιχειρηματίες εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους για τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ανάπλασης. Το ΔΙ.ΔΙΑΚ.-ΔΡΑΜΑΣ προχώρησε σε καταγραφή των αναγκών κάθε επιχειρηματία σε ζητήματα που αφορούν κυρίως την πρόσβαση προμηθευτών, εργαζόμενων και πελατών στα καταστήματα, τη στάθμευση των οχημάτων, αλλά και περιβαλλοντικά θέματα όπως σκόνη και θόρυβος που αναμένονται να υπάρξουν κατά την υλοποίηση του έργου, έτσι ώστε αυτά να μελετηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων για τις επιχειρήσεις από το έργο ανάπλασης.

Το ΔΙ.ΔΙΑΚ.-ΔΡΑΜΑΣ στα πλαίσια των δράσεων του προγραμματίζει συναντήσεις-συζητήσεις και με τις υπόλοιπες ομάδες επιχειρηματιών της περιοχής παρέμβασης του ΒΑΑ με βάση την πορεία εξέλιξης των εργασιών ανάπλασης, καθώς και με κατοίκους της περιοχής. Πληροφορίες για την λειτουργία και τις υπηρεσίες του ΔΙ.ΔΙΑΚ.-ΔΡΑΜΑΣ στα τηλέφωνα, 2521060460, 2521060422, 6944744558, στην ιστοσελίδα https://astikianaptiksidramas.wordpress.com/, στο Facebook στη σελίδα https://www.facebook.com/astikianaptiksidramas και στο Twitter στο σύνδεσμο https://twitter.com/anaptiksidramas