Πρόεδρος   Τάσος Πουλιος
Ψήφισαν 153  επι συνόλου 180
Ο πρόεδρος έλαβε 128 
Ακυρα 2 Λευκά 23 Επανεκλογή και νέα θητεία για τον Τάσο Πουλιο…