ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019. Αρχικά έλαβε χώρα η ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό του 2017 («Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων του Δήμου Δράμας χρήσης 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006» ο ακριβής τίτλος του θέματος) και στη συνέχεια ακολούθησε τακτική συνεδρίαση με 38 θέματα στην ημερήσια διάταξη (36 τακτικά και 2 έκτακτα).

Το θέμα που κέντριζε το ενδιαφέρον πριν από την πραγματοποίηση της συνεδρίασης αφορούσε την «Τελική Έκθεση Εκκαθάρισης και του Τελικού Ισολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΦΤΜΜ Δράμας», καθώς αφορά πλήθος συνεργαζόμενων με την πρώην δημοτική επιχείρηση του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, οι οποίοι έχουν να λαμβάνουν χρήματα από αυτήν, ενώ στην ίδια κατηγορία ανήκουν ακόμη και βραβευθέντες παλαιοτέρων Φεστιβάλ. Το θέμα είχε ξανασυζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις 28 Δεκεμβρίου 2018, όμως τότε η εισήγηση είχε απορριφθεί κι έτσι επανήλθε εκ νέου.

Και στην πρόσφατη συνεδρίαση του σώματος δεν προέκυψε κάποια λύση, καθώς ο εισηγητής, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου κ. Άγγελος Σολάκης, ανέφερε ότι το θέμα θα αποσυρθεί για να επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση. Όπως είπε, «υπάρχουν θέματα που πρέπει να λυθούν υπηρεσιακά και να έρθει πιθανότατα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο».

Στη συνεδρίαση στο τέλος του έτους του 2018 είχε αναφερθεί πως η όλη διαδικασία εκκαθάρισης ξεκίνησε από το 2011, όταν και ο «Καλλικράτης» προέβλεπε τη συγχώνευση δημοτικών επιχειρήσεων, με το Δήμο Δράμας να επιτυγχάνει την κατ’ εξαίρεση ύπαρξη και του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Επίσης, είχε γίνει γνωστό πως η πρώην δημοτική επιχείρηση, σύμφωνα με την εκκαθάριση, έχει υποχρεώσεις ύψους περίπου 515.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 205.000 ευρώ έχουν τελεσιδικήσει με σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Τότε ο κ. Σολάκης είχε προτείνει ο Δήμος Δράμας να αναλάβει τις οφειλές που έχουν τελεσίδικη δικαστική απόφαση, χωρίς όμως να καταβάλει πρόστιμα και προσαυξήσεις, και η αποπληρωμή να γίνει σε βάθος τριετίας. Όσον αφορά τις οφειλές που ενδεχομένως να τελεσιδικήσουν στην πορεία, είχε αναφέρει πως ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να λάβει αντίστοιχες αποφάσεις στο ίδιο πνεύμα. Το σώμα είχε απορρίψει την εισήγηση, με 13 «παρών» από συμπολίτευση και αντιπολίτευση», 1 υπέρ από τον εισηγητή κ. Σολάκη και 1 κατά από τον επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Γιάννη Στεφανίδη.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον θέμα της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αφορούσε τη «Σύνταξη Κανονισμού λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Δράμας σε εφαρμογή του Ν. 4497/2017». Για το συγκεκριμένο θέμα έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις από την Επιτροπή Διαβούλευσης και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου. Στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Σολάκης ανέφερε ότι οι κυριότερες αλλαγές με το νέο Κανονισμό είναι η ακριβής οριοθέτηση του χώρου διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς, η απομάκρυνση των μη απαραίτητων αυτοκινήτων των εκθετών και η αύξηση της επιφάνειας που καταλαμβάνουν οι εκθέτες (περίπου κατά 60 εκ.). Με τις αλλαγές αυτές, σημείωσε, δεν θα υπάρχουν κενές θέσεις.

Μετά από τη συζήτηση και τις τοποθετήσεις από πλευράς αντιπολίτευσης ακολούθησε η ψηφοφορία με τον Κανονισμό να λαμβάνει 15 θετικές ψήφους, από Δημοτική Αρχή, τον κ. Ανδρέα Χαραλαμπίδη από τη «Νέα Εποχή – Νέα Δράμα» και τους ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Ανέστη Τερζή και Τάσο Βασιλειάδη, όμως αυτές δεν ήταν αρκετές για να εγκριθεί το θέμα, καθώς απαιτούνταν η απόλυτη πλειοψηφία του σώματος, δηλαδή 17 θετικές ψήφοι σε σύνολο 33. 4 Δημοτική Σύμβουλοι από την παράταξη «πόλη+ζωή» ψήφισαν «όχι», η παράταξη «Project Δράμα 2020» «λευκό» και οι ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λευτέρης Χρυσοχοΐδης και Νίκος Ηλιάδης «παρών».

Για μια ακόμη ψηφοφορία που απαιτούσε την απόλυτη πλειοψηφία του σώματος δεν επιτεύχθηκε αυτή, σχετικά με το αίτημα, στην προημερήσια διάταξη, από την παράταξη «Αυτοδιοίκηση Πολιτών» για την έκδοση ψηφίσματος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Ρατσισμού (21 Μαρτίου). Η πρόταση κατατέθηκε από το στέλεχος της παράταξης κ. Γιάννα Καραγαϊτάνη (ο επικεφαλής και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στέργιος Ηλιόπουλος απουσίαζε λόγω σοβαρού προσωπικού κωλύματος). Διαβάστηκε το σχετικό προσχέδιο ψηφίσματος και ακολούθησε ψηφοφορία για το αν το θέμα θα εισαχθεί στην ημερήσια διάταξη, με το αποτέλεσμα αυτής να είναι 14 θετικές ψήφοι και 12 αρνητικές.

Όσον αφορά τον απολογισμό του Δήμου για το 2017, το θέμα της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγητής ήταν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Σολάκης. Όπως εξήγησε ο κ. Σολάκης «ο ισολογισμός προσπαθεί να προσδιορίσει ποιο είναι το οικονομικό αποτέλεσμα και από πού προέρχεται αυτό». Έτσι, το 2017 ο Δήμος Δράμας είχε τακτικά έσοδα 21.897.858,37 ευρώ, έκτακτα 8.479.278,88 ευρώ και χρηματικό υπόλοιπο 8.693.287,39 ευρώ. Συνολικά τα εισπραχθέντα έσοδα ήταν 37.070.424,54 ευρώ. Τα πληρωθέντα έξοδα του Δήμου για το 2017 ήταν 28.010.664,36 και το υπόλοιπο στη νέα χρήση 9.059.760,18 ευρώ. Από πλευράς αντιπολίτευσης τέθηκε το θέμα της μεγάλης καθυστέρησης εισαγωγής προς ψήφιση του απολογισμού, με τον κ. Σολάκη, στη δευτερολογία του, να αναφέρει ότι αυτό συνέβη γιατί σε προηγούμενο ισολογισμό ο ορκωτός ελεγκτής που διενέργησε τον έλεγχο είχε αναφέρει, ως παρατήρηση, ότι δεν υπάρχει αναφορά σε ενδεχόμενες εκροές που θα προκύψουν για τον Δήμο από δικαστικές υποθέσεις. Έτσι, συνέχισε ο κ. Σολάκης, έπρεπε να υπολογιστούν και αυτές οι υποθέσεις, αφού η Νομική Υπηρεσία τις αποστείλει στην Οικονομική. «Δεν έγινε ποτέ σε προηγούμενο ισολογισμό», υπογράμμισε ο κ. Σολάκης.

Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, με τη Δημοτική Αρχή να ψηφίζει θετικά, τις παρατάξεις «πόλη+ζωή» και «Project Δράμα 2020» και τους ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Λευτέρη Χρυχοχοΐδη και Νίκο Ηλιάδη να συμφωνούν με τη λογιστική αποτύπωση, αλλά να διαφωνούν με το πολιτικό περιεχόμενο του ισολογισμού, ενώ ο κ. Στεφανίδης της «Λαϊκής Συσπείρωσης» να ψηφίζει αρνητικά στο σύνολο, επισημαίνοντας πάντως ότι η αρνητική ψήφος και για τη λογιστική αποτύπωση δεν αφορά τους υπαλλήλους του Δήμου.