«ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

 

Σε ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης του Δήμου Δοξάτου «Ανοιχτή Παρέμβαση» αναφέρονται τα εξής:

Στις 15-11-2016 (στην 154/2016 απόφαση της Οικ. Επιτροπής) ο Δήμαρχος εισηγήθηκε την «Προμήθεια Εξοπλισμού για τηλεματική διαχείριση στόλου απορριμματοφόρων», αξίας 60.000 €. Δηλαδή, ο Δήμαρχος Δοξάτου προέκρινε τότε ως πρώτη προτεραιότητα την εγκατάσταση GPS σε τρία παλιά απορριμματοφόρα, αξίας μάλιστα 60.000 €. Με την 296/2016 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο απέρριψε την πρόταση του Δημάρχου. Να σημειωθεί ότι ένα μεταχειρισμένο απορριμματοφόρο σε καλή κατάσταση κοστίζει 75.000 €. Αντί ο Δήμαρχος να προκρίνει την αντικατάσταση των παλιών απορριμματοφόρων ως πρώτη προτεραιότητα, θεώρησε ότι τα παλιά απορριμματοφόρα δεν λειτουργούν ικανοποιητικά, επειδή δεν έχουν GPS!!!

Στις 14-11-2016 η αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας εισηγείται προς την οικονομική υπηρεσία την εγγραφή 30.000 € για επισκευές απορριμματοφόρων και καλαθοφόρων (υπηρεσία καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού). Ο Δήμαρχος, ενώ γνώριζε τις ανάγκες για επισκευές από την υπηρεσία, τους οδηγούς και τους υπεύθυνους των συνεργείων, στην εισήγησή του για τον προϋπολογισμό του 2017 (απόφαση 200/2016 της Οικ. Επιτροπής) εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο εγγραφή πιστώσεων 22.000 €, εκ των οποίων τα 15.903 € ήταν δεσμευμένα για ήδη εκτελεσμένες δαπάνες του έτους 2016. Αυτό σημαίνει ότι, για το έτος 2017, στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού υπήρχαν διαθέσιμα μόνο 6.097 € (7.100 € για εργασία και έλλειμμα 1.003 € στα ανταλλακτικά). Δηλαδή, δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνει καμία απολύτως εργασία επισκευής και συντήρησης στα απορριμματοφόρα και στα καλαθοφόρα το έτος 2017, αφού δεν φρόντισαν να γραφτεί πίστωση για προμήθεια ανταλλακτικών.

Στις 9-12-2016 με σειρά εγγράφων του προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων ζητούσε να συναινέσουν στην ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτη.

Η αρμόδια υπηρεσία, όταν διαπίστωσε ότι με τις διαθέσιμες πιστώσεις, το έτος 2017, δεν θα μπορέσει να προχωρήσει σε καμία επισκευή στα απορριμματοφόρα, πρότεινε την εγγραφή μεγαλύτερων πιστώσεων. Ο Δήμαρχος άρον-άρον τότε έσπευσε να διορθώσει τα δικά του λάθη και στην 63/2017 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου αύξησε τα ποσά για την επισκευή των απορριμματοφόρων. Με την απόφαση αυτή προβλέφθηκε τελικά για το έτος 2017, για την υπηρεσία καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού, 16.900 € για εργασία και 34.800 € για ανταλλακτικά. Δηλαδή από 6.097 € που θεωρούσε ο Δήμαρχος αρκετά για να (μην) επισκευαστούν τα απορριμματοφόρα, στο τέλος έγραψε οκταπλάσιες (!) πιστώσεις ύψους 52.000 €.

Η αρμόδια υπηρεσία απέστειλε στις 22-5-2017 την εισήγησή της για έγκριση της δημοπρασίας της επισκευής των οχημάτων από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επέλεξαν να μην το συμπεριλάβουν στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 31-5-2017. Ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, επέλεξαν να καθυστερήσει η συζήτησή του για περισσότερο από ένα μήνα, δηλαδή μέχρι τις 29-6-2017 που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι οι επισκευές θα καθυστερήσουν για ακόμη ένα μήνα.

Στις 14-3-2017 λάβαμε έγγραφο από τη Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου (το οποίο στάλθηκε ταυτόχρονα και στην εισαγγελία), στο οποίο αναφέρεται ότι από 19-1-2017 ο Δήμαρχος είχε προκρίνει ως μόνη λύση την ανάθεση της αποκομιδής του συνόλου των απορριμμάτων του Δήμου σε ιδιώτη, και μάλιστα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Ως δια μαγείας, την ίδια ημέρα επισκευάστηκε ένα απορριμματοφόρο, πέρασε ΚΤΕΟ και μάζεψε σκουπίδια!!! Στο έγγραφο αυτό τονίζεται ότι, με την τακτική του Δημάρχου, χάνεται πολύτιμος χρόνος, η υπηρεσία οδηγείται σε αδιέξοδο και οδηγείται νομοτελειακά σε ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτη. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ξεκάθαρα ότι το ζήτημα πρέπει να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να λάβει σχετική απόφαση.

Στον προϋπολογισμό του 2017, με πρωτοβουλία του Δημάρχου, γράφτηκε πίστωση ποσού 55.000 € για προμήθεια απορριμματοφόρου. Το ποσό αυτό δεν ήταν επαρκές για κατάλληλο μεταχειρισμένο όχημα. Στις 18-4-2017, με πρόταση του δημάρχου, προστέθηκαν άλλες 20.000 €, στο σύνολο 75.000 €. Και μόλις ήταν έτοιμη η μελέτη της προμήθειας για τη δημοπράτηση, με πρόταση του Δημάρχου, στις 6-7-2017, καταργήθηκε η πίστωση! (γράφτηκε πίστωση 60.000,00 € για Ιερούς Ναούς). Ως εκ τούτου δεν θα γίνει προμήθεια μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου. Προφανώς, άποψη του Δημάρχου είναι ότι δεν χρειάζεται να ανανεωθεί ο στόλος των απορριμματοφόρων, αν και υπάρχει μόνιμο προσωπικό για δύο απορριμματοφόρα και συμβασιούχοι για ακόμη ένα.

Στις 9-6-2017 λάβαμε εισήγηση από τη Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου για την λήψη απόφασης για ανάθεση μέρους της συλλογής των απορριμμάτων σε ιδιώτη.

Στις 15-6-2017 λάβαμε έγγραφο από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, όπου αναφέρει ότι ο Δήμαρχος δεν έχει δώσει εντολές, για να αναληφθούν ενέργειες. Στο ίδιο έγγραφο εκφράζεται η αγωνία της υπηρεσίας για τη δυνατότητα συλλογής και αποκομιδής των σκουπιδιών του Δήμου. Τι έκανε λοιπόν ο Δήμαρχος; Έγραψε ανεπαρκή πίστωση για προμήθεια μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου, στη συνέχεια την ενίσχυσε, και μόλις ήταν έτοιμη η μελέτη για τη δημοπράτηση… τη διέγραψε!!!

Στις 28-6-2017 ο Δήμαρχος σύναψε συμφωνητικό για τη μίσθωση δύο απορριμματοφόρων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, χωρίς να περάσει το θέμα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν και κατεπείγουσα η ανάθεση, σχεδόν 15 ημέρες μετά, μόνο για μια μέρα είδαμε ένα ιδιωτικό απορριμματοφόρο να περισυλλέγει σκουπίδια. Όπως πληροφορηθήκαμε, το απορριμματοφόρο αυτό δεν είχε συστήματα ασφαλείας και η υπηρεσία δεν το χρησιμοποιεί. Στις 12-7-2017 ο Δήμαρχος διέλυσε τη σύμβαση με την εταιρία που είχε αναθέσει κατεπειγόντως την εκμίσθωση δύο απορριμματοφόρων και σύναψε νέα σύμβαση με άλλη εταιρεία.

Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα:

-Είναι δυνατόν η Δημοτική Αρχή να μην είναι ικανή να συντάξει προϋπολογισμό που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του Δήμου, και μάλιστα να κάνει κραυγαλέα λάθη που οδηγούν στην αδυναμία συντήρησης των οχημάτων του Δήμου και στη δημιουργία σοβαρότατων κινδύνων για τη δημόσια υγεία;

-Είναι λογικό η Δημοτική Αρχή, σε διάστημα έξι μηνών, να εκφράζει τη θέλησή της για προμήθεια ενός μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου και, μόλις είναι έτοιμη η δημοπράτησή του, να διαγράφει την πίστωση;

-Είναι δυνατόν, εδώ και επτά μήνες, ο Δήμαρχος να μην φέρνει για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο το ζήτημα της αποκομιδής, ώστε αυτό να αποφασίσει για την ανάθεση σε ιδιώτη, όπως ορίζει ο νόμος;

-Είναι αποδεκτό να διοικεί το Δήμο ένας Δήμαρχος που δεν είναι σε θέση να συνάψει σύμβαση με επιχείρηση που να διαθέτει κατάλληλα απορριμματοφόρα για να μαζέψουν κατεπειγόντως τα σκουπίδια;

 

Για την «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»

Μιχάλης Γ. Παπάζογλου

Επικεφαλής