Φωτογραφία αρχείου

Χωρίς άμεση προοπτική επαναλειτουργίας βρίσκεται η Αγορά Παραγωγών της Δράμας, που διεξάγεται κάθε Σάββατο στο πάρκινγκ του Διοικητηρίου, αν δεν αλλάξουν τα ισχύοντα δεδομένα είτε σε επίπεδο νομοθεσίας είτε στον τρόπο λειτουργίας και τους συμμετέχοντες σε αυτήν.

Για το θέμα υπάρχει πλέον ανάμειξη από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με σχετική επιστολή.

Η επιστολή απευθύνεται στον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γρηγόρη Παπαεμμανουήλ, στον οποίον επιρρίπτονται ευθύνες, σύμφωνα πάντα με την άποψη της Ομοσπονδίας. Η επιστολή, η οποία κοινοποιείται στον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο, τον Δήμαρχο Δράμας κ. Χριστόδουλο Μαμσάκο και τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Δράμας κ. Μιχάλη Τάσσου, υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Στέφανο Τομαρόπουλο.

Ο Πρόεδρος Στέφανος Τομαρόπουλος

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το συγκεκριμένο θέμα πραγματοποιήθηκε σήμερα (19/1) σύσκεψη στο Διοικητήριο με τη συμμετοχή του Δημάρχου κ. Χριστόδουλου Μαμσάκου, των τριών Βουλευτών κ. Κωνσταντίνου Μπλούχου, κ. Θεόφιλου Ξανθόπουλου και κ. Χαρά Κεφαλίδου, ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Δράμας κ. Μιχάλης Τάσσου, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γιώργος Ζιμπίδης, υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι του σωματείου των παραγωγών της αγοράς του Σαββάτου.

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης έγινε γνωστό πως η Αγορά Παραγωγών αναστέλλει τη λειτουργία της, μέχρι νεοτέρας.

Αναλυτικά η επιστολή της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έχει ως εξής:

Κύριε Αντιπεριφερειάρχη θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τον προβληματισμό και την σύγχυση που έχει προκαλέσει η στάση σας στους επαγγελματίες πωλητές, αλλά και στην ομοσπονδία μας, στο θέμα της υπαίθριας αγοράς που διεξάγεται το Σάββατο στην Δράμα με την δική σας απόφαση, αλλά και κυρίως με την δική σας προτροπή να εργαστούν σε ένα παράνομο χώρο πωλητές παραγωγοί που σύμφωνα με τον νόμο 4849/2021 δηλαδή με τον νόμο Γεωργιάδη δεν έχουν δικαίωμα να εργαστούν.

Ο συγκεκριμένος νόμος ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 2021 ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2022.

Ώστε να υπάρχει εύλογο χρονικό διάστημα νομιμοποίησης αυτών των αγορών που δεν πληρούν τα κριτήρια του νομού 4849/2021.

Στην συνέχεια δοθήκαν δύο παρατάσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης, και σε αυτό το διάστημα και δυστυχώς και με ευθύνη δική σας σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η ομοσπονδία μας συνεχίζει να λειτουργεί η εν λόγω υπαίθρια αγορά το Σάββατο.

Στον χώρο του ΠΑΡΚΙΝΓΚ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.

Επιπλέον σε καταγγελία του συνεργαζόμενου με την ομοσπονδία μας Σωματείου Δράμας στις αρμόδιες αρχές για παράνομη λειτουργία υπαίθριας αγοράς ημέρα Σάββατο ζητήσατε και εσείς ως φορέας της περιφέρειας να ανακληθεί η καταγγελία, ώστε να συνεχιστεί η παράνομη λειτουργία αυτής της υπαίθριας αγοράς, εις βάρος των νομίμων πωλητών, εις βάρος ακόμα ακόμα και του στεγασμένου εμπορίου.

Και μάλιστα με την απειλή, όπως ενημερωθήκαμε να κλείσετε τις άλλες λαϊκές αγορές επειδή δεν έχουν κανονισμό λειτουργίας.

Παραβλέποντας ότι την ευθύνη για σύσταση κανονισμού λειτουργίας έχει ο εκάστοτε Δήμος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σας παραθέτουμε τα εξής βασικά στοιχεία που σας καθιστούν αναρμόδιο να καθορίσετε εσείς τον χώρο διεξαγωγής υπαίθριας αγοράς σύμφωνα με την ιδιότητα που διαθέτετε, και που η αρμοδιότητα σας απορρέει από τον Νόμο 4849/2021.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Άρθρο 26.

Αρμόδιες αρχές – Φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών

  1. Αρμόδιες αρχές για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, και φορείς λειτουργίας τους, είναι οι δήμοι της χώρας εντός των ορίων των οποίων αυτές λειτουργούν. Ειδικά για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών που λειτουργούν εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρμόδιες αρχές ορίζονται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.
  2. Οι αρμόδιες αρχές της παρ. 1 έχουν, για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν εντός των ορίων τους, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Την ίδρυση, την κατάργηση, τη μετακίνηση, την επέκταση και τη χωροθέτηση των λαϊκών αγορών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 27, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία τους, και ιδίως την καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς,

β) την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς, με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε σχετικό ζήτημα με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, που δεν ορίζεται με τον παρόντα νόμο, και ιδίως το ύψος του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους και ο τρόπος καταβολής του,

γ) την καταχώρηση για κάθε λαϊκή αγορά στο Ο.Π.Σ.Α.Α., των ακόλουθων στοιχείων:

γα) της απόφασης ίδρυσης, μετακίνησης ή επέκτασης της λαϊκής αγοράς,

γβ) του Κανονισμού Λειτουργίας λαϊκής αγοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 28, και

γγ) του τοπογραφικού διαγράμματος της λαϊκής αγοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 25,

δ) ………………..,

ε) τη διαπίστωση της αυτοδίκαιης απώλειας της θέσης πωλητή σε λαϊκή αγορά σύμφωνα με το άρθρο 21, και τη σχετική ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α. και του πωλητή,

στ) την εποπτεία της διαδικασίας αναπλήρωσης υποβοήθησης πωλητή και πρόσληψης υπαλλήλου, για το σύνολο των λαϊκών αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται ο πωλητής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 22, και την ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α.,

ζ) ………………..,

η) την προσθήκη στους καταστατικούς σκοπούς υφιστάμενων κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. του τρόπου υλοποίησης μίας ή περισσοτέρων αρμοδιοτήτων της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 3852/2010 (Α’ 87), και τη συμμετοχή αυτών σε χρηματοδοτικά προγράμματα, σε διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις με κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό περιεχόμενο, συναφές με τον χώρο των λαϊκών αγορών,

θ) την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων, το μάρκετινγκ προϊόντων και άλλους αντίστοιχους σκοπούς, σε σύμπραξη με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,

ι) την ανάθεση σε ιδιωτικό φορέα του ελέγχου της καθαριότητας και υγιεινής, της φύλαξης, της διαγράμμισης και άλλων αντίστοιχων καθηκόντων,

ια) την προσθήκη πωλούμενων προϊόντων στη λαϊκή αγορά και

ιβ) την αμοιβαία ανταλλαγή και αλλαγή θέσης δραστηριοποίησης στην ίδια λαϊκή αγορά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 20.

  1. Οι Περιφέρειες είναι, σε κάθε περίπτωση, αρμόδιες, για:

α) την έκδοση της προκήρυξης για τη χορήγηση αδειών και θέσεων στις λαϊκές αγορές,

β) την έκδοση, τη χορήγηση και την ανανέωση αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή αγορά και την παραχώρηση των νέων θέσεων δραστηριοποίησης σε κάθε λαϊκή αγορά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 14 έως 17, και τη σχετική ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α.,

γ) τη μεταβίβαση της άδειας και των θέσεων δραστηριοποίησης πωλητή, για το σύνολο των λαϊκών αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19, και τη σχετική ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α..

Αρμόδια για τις περ. β’ και γ’ είναι η περιφέρεια που εξέδωσε την άδεια ή, αν η άδεια εκδόθηκε από δήμο, η περιφέρεια στα όρια της οποίας ανήκει ο δήμος ή η Περιφέρεια Αττικής αν η άδεια εκδόθηκε από τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά, ή η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αν η άδεια εκδόθηκε από τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.

Ίδρυση, μετακίνηση, επέκταση και κατάργηση λαϊκών αγορών

  1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ίδρυση, η κατάργηση, η μετακίνηση και η επέκταση των λαϊκών αγορών γίνεται με απόφαση του φορέα λειτουργίας μετά από την επιλογή του χώρου λειτουργίας τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου κοινοποιείται στην Περιφέρεια του δήμου εντός των ορίων του οποίου λειτουργεί η λαϊκή αγορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 66.

Μεταβατικές διατάξεις

  1. Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπαίθριες αγορές, οι οποίες δεν ανήκουν στις κατηγορίες της περ. α) του άρθρου 3, καταργούνται αυτοδικαίως εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Κύριε Αντιπεριφερειάρχη

Σύντομο ιστορικό

[Η Αγορά Παραγωγών της Π.Ε. Δράμας, ξεκίνησε την λειτουργίας της, πιλοτικά, τον Φεβρουάριο του 2013, μετά από επαφές με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ήδη από τον Νοέμβριο του 2012 (Υπουργός κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης.) όταν και αποφασίστηκε να λειτουργήσουν πιλοτικά σε κάποιους Δήμους της χώρας, ανάμεσα τους και στον Δήμο Δράμας, oι farmer’s market, δηλαδή αγορές στις οποίες οι καταναλωτές θα μπορούν να αγοράζουν απευθείας από τους παραγωγούς τα προϊόντα τους. Ζητήθηκε από την Τοπική Αυτοδιοίκηση η εύρεση χώρου. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ανταποκρίθηκε στο αίτημα αυτό.

Στη συνέχεια ψηφίστηκε ο Ν.4235/2014, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος στο άρθρο 56 παρ. 1, προέβλεπε την λειτουργία Αγορών Παραγωγών (Farmers’ Markets) με έμφαση στον τοπικό χαρακτήρα των προϊόντων που πωλούνται σε αυτές. Στην παράγραφο 2, όριζε ότι για την οργάνωση των Αγορών Παραγωγών, απαιτείται η σύσταση αυτοδιαχειριζόμενου φορέα από τους ίδιους τους παραγωγούς, ο ορισμός υπευθύνου για τη λειτουργία τους και η κατάρτιση εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας τους. Οι παραγωγοί προχώρησαν στην σύσταση αυτοδιαχειριζόμενου φορέα στις 7 Αυγούστου του 2015.

Στην συνέχεια τροποποιήθηκε ο νόμος, με τον Ν.4384/2016, άρθρο 46 παρ.1

Τον Δεκέμβριο του 2017 με τον Νόμο 4492 άρθρο 20 παρ.7 καταργήθηκαν οι αγορές παραγωγών και έγιναν αγορές βιολογικών προϊόντων.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αντίστοιχα ούτε στην νομοθεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης για το υπαίθριο εμπόριο ορίζονταν αγορές παραγωγών Ν. 4264/2014 και Ν.4497/17.

ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ 4849/2021 ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ ΑΓΟΡΕΣ

Άρθρο 3.

Μορφές άσκησης υπαίθριου εμπορίου – Πεδίο εφαρμογής

  1. Ο παρών νόμος ρυθμίζει όλες τις μορφές άσκησης υπαίθριου εμπορίου που διακρίνονται σε:

α) Εμπόριο σε οργανωμένες υπαίθριες αγορές:

αα) λαϊκές αγορές,

αβ) πρότυπες λαϊκές αγορές,

αγ) βραχυχρόνιες αγορές,

αδ) υπαίθριες αγορές παρασκευής έτοιμου φαγητού και ποτού επί του δρόμου (street food markets),

αε) αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών,

αστ) αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων,

β) στάσιμο εμπόριο,
γ) πλανόδιο εμπόριο.

Άρθρο 66.

Μεταβατικές διατάξεις

  1. Μέχρι την 31η.10.2022 οι αρμόδιοι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων οργανωμένων αγορών οφείλουν να καταχωρήσουν στο Ο.Π.Σ.Α.Α. τα στοιχεία των υποπερ. περ. αα’, αβ’ και αγ’ της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 56. Αν οι αρμόδιοι φορείς λειτουργίας παραλείψουν να εκπληρώσουν την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου, υπόκεινται στις κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 62. Για τις λαϊκές αγορές, για τις οποίες δεν έχουν καταχωρισθεί τα ως άνω στοιχεία μέχρι την 31η.10.2022, θεωρείται ότι η αρμόδια αρχή δεν επιθυμεί τη συνέχιση της λειτουργίας τους, και καταργούνται αυτοδικαίως.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

  1. Στις αρμόδιες αρχές που είναι υπόχρεες για την ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α. και τη δημοσίευση των κενών θέσεων πωλητών σε λαϊκές αγορές σύμφωνα με το παρόν, και παραλείπουν τη διενέργεια των σχετικών καταχωρήσεων και δημοσιεύσεων εντός των προθεσμιών της παρ. 3 του άρθρου 14 και της παρ. 2 του άρθρου 56, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους:

α) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, αν η υπαίθρια αγορά λειτουργεί σε Δήμο με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους,

β) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, αν η υπαίθρια αγορά λειτουργεί σε Δήμο με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους.

Σε περίπτωση υποτροπής της υπόχρεης αρμόδιας αρχής, τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόστιμα διπλασιάζονται.

  1. Αρμόδιο για τη βεβαίωση και την επιβολή του διοικητικού προστίμου της παρ. 7 στους φορείς λειτουργίας είναι το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΔΕ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΟ 60% ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΥΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ’

1) ΖΗΤΑΜΕ ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ.

2)ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ.

ΥΠΟΣΗΜΕΊΩΣΗ που αφορά την συμμετοχή των δημοτών σας σε δεύτερη λαϊκή αγορά.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ, ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΈΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟΙ ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ, ΕΞΙ ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΝΑ ΘΕΣΕΩΝ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΊ ΌΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΚΑΙ ΟΤΑΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ.

ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΈΨΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ,ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΘΕΜΙΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ,ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΉ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ.

Κύριε Αντιπεριφερειάρχη ελπίζουμε ότι θα πράξετε όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου, η ισονομία και ισοπολιτεία, μεταξύ των πωλητών που εργάζονται και αυτών που δεν εργάζονται στην παράνομη αγορά του ΣΑΒΒΑΤΟΥ..

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΊΤΕ..

 

ΕΚ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ