Τ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ Κ.Κ.Ε.

 

 

Σε ανακοίνωση της Τομεακής Επιτροπής Δράμας του Κ.Κ.Ε. αναφέρονται τα εξής:

Με την πρόσφατη κινητοποίηση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Δράμας αναδεικνύεται ξανά το οξυμένο πρόβλημα της σχολικής στέγης στην πόλη μας, ως αποτέλεσμα της χρόνιας αδιαφορίας από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς.

Οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη κυρίως για το ζήτημα των κτιριακών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, όπως και το ζήτημα των ελλείψεων καθηγητών μουσικών οργάνων και άλλων μαθημάτων.

Από τον Φλεβάρη του 2019, και μετά από συνάντηση του τότε υποψήφιου Δημάρχου Δράμας με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» και νυν Δημοτικού Συμβούλου, με τη Διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου, είχαμε αναδείξει και ως Κ.Κ.Ε. τόσο το θέμα της σίτισης όσο και ζητήματα που αφορούσαν στη μετακίνηση των μαθητών, τη χρηματοδότηση από τη Σχολική Επιτροπή, τη μη διάθεση διδακτικών βιβλίων Μουσικής Παιδείας, τις ελλείψεις καθηγητών μουσικών οργάνων, γραμματειακής υποστήριξης, φύλακα, επιστάτη όσο και προβλήματα κτιριακά και της περίφραξης, που χρονίζουν και επιδεινώνουν ολοένα και περισσότερο τις συνθήκες φοίτησης των μαθητών.

Από τα κύρια προβλήματα που και σήμερα αντιμετωπίζει το Μουσικό Σχολείο Δράμας, είναι το κτιριακό. Το πρόβλημα με το υπόγειο που πλημμυρίζει καθώς και η υγρασία στις αίθουσες και στον χώρο όπου οι μαθητές σιτίζονται χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Η εξασφάλιση σύγχρονων – ασφαλών – δημόσιων σχολικών υποδομών είναι αποκλειστική ευθύνη της εκάστοτε Κυβέρνησης, που υποχρεούται να διαθέσει τα απαραίτητα κονδύλια αλλά και της κάθε Δημοτικής Αρχής που πρέπει να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα για τη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων και την αναβάθμιση των παλιών, ώστε όλα τα παιδιά να φοιτούν σε σύγχρονα διδακτήρια και όχι σε σχολεία επικίνδυνα ή/και παιδαγωγικά ακατάλληλα. Η λήψη άμεσα μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τον έλεγχο των σχολικών μονάδων αφορά τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων γι’ αυτό αποτελεί ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας.

Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχουμε καταθέσει ερωτήσεις στη Βουλή γι’ αυτά τα ζητήματα. Οι αγωνίες και οι προβληματισμοί για την κατάσταση και το μέλλον των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων μπορούν να συναντηθούν με την πάλη για την ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, για να υλοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των γονιών, των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

Απαιτούμε άμεσα:

-Να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές στο κτίριο του Μουσικού Σχολείου Δράμας.

-Να ελεγχθούν όλα τα σχολικά κτίρια. Να αποκατασταθούν ΑΜΕΣΑ όλες οι φθορές των σχολείων. Να πραγματοποιηθούν ουσιαστικοί έλεγχοι και όχι μόνο οπτικοί, από αρμόδιες τεχνικές επιτροπές και να παρασχεθούν πιστοποιητικά καταλληλότητας σε όλα τα σχολεία. Ο ουσιαστικός – ενδελεχής έλεγχος όλων των σχολικών μονάδων να γίνει ΑΜΕΣΑ σε όλα τα επίπεδα (αντιπλημμυρική προστασία – στατική επάρκεια – έξοδοι διαφυγής – πυρασφάλεια – επάρκεια σε προαύλια και χώρους συγκέντρωσης).

-Να εξασφαλισθούν, χρηματοδότηση και επιστημονικό εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να ενισχυθεί αποφασιστικά ο κτιριακός έλεγχος στα σχολεία, σε μόνιμη και σταθερή βάση.

-Γενναία χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική, κτηριακή, υλικοτεχνική υποδομή και η συντήρησή των σχολείων ώστε να καλύπτονται όλες οι εκπαιδευτικές ανάγκες.

-Στελέχωση με όλους τους εκπαιδευτικούς, κάθε ειδικότητας, που χρειάζεται κάθε σχολείο με μόνιμες προσλήψεις.

Απαιτούμε το κράτος και οι Δήμοι να αναλάβουν στο ακέραιο τις ευθύνες τους!