ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΡΑΜΑΣ

 

Την επανεγκατάσταση και πλήρη αποκατάσταση του πυροφυλακίου της στη θέση «Πλατανιά- κεραίες» ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας.

Μετά την καταστροφική δασική πυρκαγιά που έλαβε χώρα στις 16/8/2016 και Ω/15.20’ στην παραπάνω τοποθεσία, είχε ως αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του υπάρχοντος πυροφυλακίου της Π.Υ. Δράμας.

Κατόπιν ενεργειών της Διοίκησης της Π.Υ. Δράμας και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς (Δ/νση Δασών Δράμας, Δήμος Παρανεστίου), τοπικών ιδιωτών χορηγών που είχαν την ευγενή καλοσύνη να συνδράμουν σε υλικά, αλλά και την εθελοντική προσφορά σε εργασία συναδέλφων, εγκαταστάθηκε το νέο πυροφυλάκιο στην ίδια με την προηγούμενη θέση.

Είναι έργο που προσφέρει τα μέγιστα στην προσπάθεια επιτήρησης και πυρασφάλειας της ευρύτερης περιοχής καθότι είναι εγκατεστημένο σε στρατηγική θέση η οποία προσφέρει μεγάλο οπτικό πεδίο και υποβοηθά σημαντικά το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Νομού Δράμας.