«Λόγω μη αναγνώρισης των προσόντων τους και κατάταξής τους στους Κλάδους  ΠΕ 17 και ΠΕ 18»

 

Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, με θέμα «Αποκατάσταση της άνισης αντιμετώπισης 43 εκπαιδευτικών του Κλάδου ΤΕ 1. λόγω μη αναγνώρισης των προσόντων τους και κατάταξής τους στους Κλάδους  ΠΕ 17 και ΠΕ 18», κατέθεσαν Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, μεταξύ των οποίων και η Βουλευτής Ν. Δράμας κα Χαρά Κεφαλίδου.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Σαράντα τρεις (43) εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΤΕ 1 αγωνιούν, ευρισκόμενοι αδίκως σε πολυετή εκκρεμότητα, λόγω της μη κατάταξή τους, βάσει των προσόντων τους, στους Κλάδους ΠΕ 17 και ΠΕ 18.

Πιο συγκεκριμένα, δυνάμει της παραγράφου 11 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000, (ΦΕΚ Α΄ 78) προβλέφθηκε η δυνατότητα κατάταξης των εκπαιδευτικών του Κλάδου ΤΕ 1 στους κλάδους ΠΕ 17 και ΠΕ 18 του αρ. 14 του ν. 1566/1985, κατόπιν παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων διενεργούμενων από τα Τ.Ε.Ι.

Σύμφωνα δε και με την εισηγητική έκθεση του ως άνω νόμου, στόχος της ρύθμισης αυτής ήταν να δοθεί η δυνατότητα φοίτησης σε επιμορφωτικά προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ειδικότητάς τους σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ 1 του ν. 1566/1985, οι οποίοι είναι διορισμένοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατέχουν πτυχίο παιδαγωγικών τμημάτων της ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.

Κατ’ εφαρμογή λοιπόν της διάταξης αυτής,  43 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ 1 που κατέχουν Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών της ΠΑ.ΤΕ.Σ. /Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., παρακολούθησαν επιμορφωτικά προγράμματα της ειδικότητάς τους, που οργανώθηκαν από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Η φοίτηση στα προγράμματα αυτά ήταν ετήσιας διάρκειας και κατανεμήθηκε σε δύο (2) εξάμηνα με καθημερινή παρακολούθηση. Κατόπιν δε σχετικών γραπτών και προφορικών εξετάσεων, τους χορηγήθηκε και το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Τα εν λόγω Προγράμματα, τα παρακολούθησαν προκειμένου να αυξήσουν τα προσόντα τους και να καταταγούν στους Κλάδους ΠΕ 17 και ΠΕ 18. Εν συνεχεία όμως, και προς δυσάρεστη έκπληξή τους, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων απέρριψε το σχετικό αίτημά τους με την αιτιολογία ότι δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 3328/2005 «Διεπιστημονικός Οργ/σμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις» καταργήθηκε το Ι.Τ.Ε., και συνεπώς ουδέποτε προέβη, ως κατά τα άλλα υποχρεούτο, στην έκδοση της Κ.Υ.Α. που προέβλεπε ο νόμος για τη ρύθμιση της διαδικασίας κατάρτισης και έγκρισης των παραπάνω επιμορφωτικών προγραμμάτων. Τους απάντησε δηλαδή με πρωτοφανή τρόπο και, κατ’ ουσίαν, ευθαρσώς παραδεχόμενο, ότι η παράλειψή του να εκδώσει την προβλεπόμενη κανονιστική πράξη, θα λειτουργούσε σε βάρος τους, αδικώντας τους, αφού, παρότι επιμορφωθήκαν και κατείχαν πλέον τις προϋποθέσεις του νόμου, δεν μπορούσαν καταταγούν στους αντίστοιχους Κλάδους.

Σημειώνεται δε ότι το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε να προβεί στην υλοποίηση των εν λόγω Επιμορφωτικών Προγραμμάτων σύμφωνα με το ν.3404/2005, με τον οποίο ενισχύθηκε το αυτοδιοίκητο των Τ.Ε.Ι. και προβλέφθηκε πλέον στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 ότι τα προγράμματα σπουδών καταρτίζονται και εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι οι εν θέματι εκπαιδευτικοί τιμωρούνται, ευρισκόμενοι μέχρι σήμερα σε εκκρεμότητα ως προς την κατάταξή τους, γιατί επέδειξαν:

-αφενός επιμέλεια για την επιμόρφωσή τους και την αύξηση των προσόντων τους και

-αφετέρου πίστη σε μια από τις βασικές αρχές του κράτους δικαίου, την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

Οι 43 εκπαιδευτικοί έχουν πολλάκις απευθύνει σχετικά αιτήματα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την επίλυση του προβλήματός τους, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να καταφέρουν να “ακουστούν”. Μάλιστα, τονίζουν ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει, πλέον, είναι η κατάταξή τους για ηθικούς λόγους, για να αναγνωριστούν τα προσόντα τους και να επιβραβευθεί η διάθεσή τους να επιμορφωθούν, χωρίς να εγείρουν καμία απολύτως αναδρομική οικονομική απαίτηση.

Κατόπιν αυτού ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

  1. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχετε κατατάξει τους εν θέματι εκπαιδευτικούς στους Κλάδους ΠΕ 17 και ΠΕ 18 από την χρονική εκείνη στιγμή που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου;
  2. Σε ποιές ενέργειες θα προβείτε για την αποκατάσταση της περιγραφόμενης αυτής αδικίας σε βάρος των εκπαιδευτικών;