ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Απάντηση σε αναφορά της Βουλευτού Κινήματος Αλλαγής Ν. Δράμας με θέμα «Επιστολή Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Δράμας – Άμεση ανάγκη ενίσχυσης με προσωπικό» δόθηκε από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριο Οικονόμου.

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Κεφαλίδου με την αναφορά της επεσήμανε στον αρμόδιο Υπουργό την άμεση ανάγκη ενίσχυσης με προσωπικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δράμας και ειδικά του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών στο Παρανέστι.

Αναλυτικά ο κ. Οικονόμου στην απάντησή του αναφέρει τα εξής:

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι η διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσης των αστυνομικών Υπηρεσιών αποτελεί διαρκή επιδίωξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Αρχηγείο καταβάλλει προσπάθειες για την πλέον επαρκή στελέχωση των περιφερειακών αστυνομικών Υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό, αξιοποιώντας όλες τις παρεχόμενες δυνατότητες που προκύπτουν από την ορθολογική κατανομή της συνολικής δύναμης του Σώματος, σε συνάρτηση με τις ειδικές προβλέψεις του κανονισμού που διέπει τις μεταθέσεις και τις εν γένει μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού.

Στην κατεύθυνση αυτή και σε ό,τι αφορά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας, επισημαίνεται ότι, έχουν ήδη καλυφθεί στο σύνολό τους οι προκηρυχθείσες, κατά τις τακτικές μεταθέσεις τ.ε., θέσεις.

Υπενθυμίζεται δε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 19 του π.δ/τος 100/2003 και 15 του π.δ/τος 211/2005, παρέχεται η δυνατότητα στο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και στο Διευθυντή της ανωτέρω Διεύθυνσης, να αποσπούν το προσωπικό τους μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Α’, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι, το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας καταβάλλει συνεχή προσπάθεια για την ισομερή και ισόρροπη κατανομή του προσωπικού αυτής σε όλες τις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος, ώστε αυτές να λειτουργούν σε ικανοποιητικό επίπεδο, προσαρμοζόμενη στις ανακύπτουσες, κάθε φορά, αυξημένες ή ανελαστικές υπηρεσιακές ανάγκες. Στο ως άνω πλαίσιο, το Προαναχωρησιακό Κέντρο Kράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.) Δράμας ενισχύεται με ικανό αριθμό αστυνομικού προσωπικού, προς τον σκοπό της βέλτιστης διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.