Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας, κατά την πρώτη συνεδρίαση του στις 31-01-2020, μεταξύ άλλων αποφάσισε τα κάτωθι:

  1. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία το θέμα: «Ψήφισμα κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Δράμας για τη λύση και εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής, Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δ. Δράμας (Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.) και λήψη απόφασης για όλες τις νόμιμες διαδικασίες ακύρωσης εκτέλεσης της απόφασης» και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο, να προβεί σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες ακύρωσης εκτέλεσης της απόφασης.
  2. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία το θέμα: «Έναρξη της διαδικασίας κατάθεσης προτάσεων από φορείς και πολίτες για τη Δράση Ονειρούπολη έτους 2020-2021».

H διαδικασία κατάθεσης προτάσεων για την οργάνωση της δράσης «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ» έτους 2020-2021, η οποία εντάσσεται στο κανονισμό της Δημοτικής Επιχείρησης, κρίνεται απαραίτητη, ώστε να κατατεθούν έγκαιρα οι προτάσεις συλλόγων, φορέων και πολιτών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με στόχο πάντα την ομαλή και εύρυθμη διοργάνωση και λειτουργία της Ονειρούπολης 2020-2021.

  1. Ενέκρινε ομόφωνα το θέμα: Χρησιμοποίηση και λειτουργία νέων e-mail:

α) [email protected]

β) [email protected]

γ) [email protected]

δ) [email protected]

ε) [email protected]

Η καλύτερη οργάνωση της Επιχείρησης, είναι πρωταρχικός στόχος μας, ώστε να λειτουργεί με σύγχρονη επιχειρησιακή ετοιμότητα και μηχανισμούς υποστήριξης οι οποίοι θα αποτιμώνται σε μια σειρά δράσεων που η επιχείρηση υλοποιεί σε ετήσια βάση είτε εξ ιδίων είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς της πόλης και του Νομού.

 

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α Δήμου Δράμας

Ελευθέριος Καλλινικίδης