• Συνολικά 225.000 ευρώ (από δύο προσκλήσεις) για το Δήμο Παρανεστίου και 46.474,29 ευρώ για το Δήμο Προσοτσάνης
  • Ακόμη χωρίς ένταξη σε Πρόσκληση οι Δήμοι Δράμας, Δοξάτου και Κ. Νευροκοπίου
  • Ποιες προσκλήσεις βρίσκονται σε φάση έγκρισης των υποβληθεισών προτάσεων και ποιες αναμένονται να εκδοθούν

 

Πλήθος Δήμων από ολόκληρη τη χώρα έχουν υποβάλλει ένα ή παραπάνω αιτήματα για χρηματοδότηση από τα Προγράμματα «ΦιλόΔημος Ι και ΙΙ».

Στο πλαίσιο του «ΦιλόΔημος ΙΙ», του οποίου οι Προσκλήσεις είναι οι πιο ώριμες, μέχρι και σήμερα έχουν εγκριθεί συνολικά 303 αιτήματα χρηματοδότησης, από 198 Δήμους, με συνολική χρηματοδότηση: 89.012.298,59 ευρώ.

Ειδικότερα ανά πρόσκληση η κατάσταση έχει ως εξής:

-Προμήθεια Μηχανημάτων Έργων: έχουν εγκριθεί 113 αιτήματα από ισάριθμους Δήμους με συνολική χρηματοδότηση 23.787.070,04 ευρώ

-Κατασκευή Παιδικών Χαρών: έχουν εγκριθεί 60 αιτήματα από ισάριθμους Δήμους με συνολική χρηματοδότηση 16.769.973,26 ευρώ

-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων: έχουν εγκριθεί 130 αιτήματα από ισάριθμους Δήμους με συνολική χρηματοδότηση 48.455.255,29 ευρώ

Για το Νομό Δράμας έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση ο Δήμος Παρανεστίου από δύο Προσκλήσεις και ο Δήμος Προσοτσάνης από μία Πρόσκληση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Παρανεστίου θα λάβει από την Πρόσκληση για τα Σχολικά Κτίρια 10.000 ευρώ και με συμμετοχή 1.780 από ίδιους πόρους θα προβεί σε εργασίες συνολικού ύψους 11.780 ευρώ. Από την Πρόσκληση για τα Μηχανήματα Έργου ο Δήμος Παρανεστίου θα λάβει χρηματοδότηση 215.000 ευρώ και θα συμμετάσχει με ίδιους πόρους ύψους 11.222,40 ευρώ για συνολικό ποσό 226.222,40.

Όσον αφορά το Δήμο Προσοτσάνης, έχει εξασφαλίσει από την Πρόσκληση για τα Σχολικά Κτήρια ποσό ύψους 46.474,29 ευρώ.

Τα στοιχεία ανά Περιφέρεια (και για τις τρεις Προσκλήσεις) έχουν ως εξής:

-Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: εγκρίθηκαν 15 αιτήματα 10 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 2.348.149,88 ευρώ

-Κεντρικής Μακεδονίας: εγκρίθηκαν 36 αιτήματα 24 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 13.866.979,27 ευρώ

-Δυτικής Μακεδονίας: εγκρίθηκαν 12 αιτήματα 10 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 3.290.311,25 ευρώ

-Ηπείρου: εγκρίθηκαν 12 αιτήματα 10 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 3.177.713,20 ευρώ

-Θεσσαλίας: εγκρίθηκαν 16 αιτήματα 12 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 4.292.630,20 ευρώ

-Ιονίων Νήσων: εγκρίθηκαν 7 αιτήματα 5 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 1.523.007,03 ευρώ

-Δυτικής Ελλάδας: εγκρίθηκαν 11 αιτήματα 9 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση  5.031.153,55 ευρώ

-Στερεάς Ελλάδας: εγκρίθηκαν 21 αιτήματα 15 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 4.037.891,70 ευρώ

-Αττικής: εγκρίθηκαν 94 αιτήματα 52 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 33.896.042,28 ευρώ

-Πελοποννήσου: εγκρίθηκαν 19 αιτήματα 15 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 3.872.841,35 ευρώ

-Βορείου Αιγαίου: εγκρίθηκαν 2 αιτήματα 2 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 14.000 ευρώ

-Νοτίου Αιγαίου: εγκρίθηκαν 32 αιτήματα 18 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 4.636.171,19 ευρώ

-Κρήτης: εγκρίθηκαν 27 αιτήματα 16 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 9.025.407,69 ευρώ

Παράλληλα με τις παραπάνω εγκρίσεις, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων για τις μεγάλες Προσκλήσεις του «ΦιλόΔημος Ι», όπου εκδηλώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον από τους ΟΤΑ.

Οι πρώτες εγκρίσεις για τις δύο αυτές προσκλήσεις, οι οποίες αφορούν στο μεγαλύτερο μέρος τους χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ, είναι ζήτημα λίγων ημερών, καθώς η διαδικασίες αξιολόγησης κινούνται με γρήγορους ρυθμούς.

Υπενθυμίζεται ότι από την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018, πρώτη ημέρα της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα, υποβλήθηκαν 158 αιτήσεις, εκ των οποίων 106 στην Πρόσκληση Ι και 52 στην Πρόσκληση ΙΙ, για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης αντίστοιχα, συνολικού προϋπολογισμού (έργων) σχεδόν 600 εκατ. ευρώ.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία «ΦιλόΔημος Ι και ΙΙ» που υλοποιούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών και δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στοχεύουν στη διοχέτευση σημαντικών πρόσθετων πόρων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για στοχευμένα έργα και προμήθειες μικρής και μεσαίας κλίμακας, προκειμένου να στηριχθούν οι υφιστάμενοι σχεδιασμοί τους ή και να δρομολογηθούν νέοι.

Για το 2018 έχουν εξασφαλιστεί 740 εκατ. ευρώ και για τα δύο Προγράμματα, (500 εκατ. ευρώ και 240 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα). Συνολικά, μέσω των συγκεκριμένων Προγραμμάτων μπορούν να κατευθυνθούν στους ΟΤΑ για τις προβλεπόμενες δράσεις, τουλάχιστον 2,3 δισ. ευρώ, ως επιπρόσθετοι πόροι, ανεξάρτητοι από κάθε άλλη τακτική ή έκτακτη χρηματοδότηση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι υφιστάμενες Προσκλήσεις αφορούν:

Στο πλαίσιο του «ΦιλόΔημος ΙΙ»

-Προμήθεια μηχανημάτων έργου: 60 εκατ. ευρώ

-Κατασκευή Παιδικών Χαρών: 70 εκατ. ευρώ

-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και αύλειων χώρων: 50 εκατ. ευρώ

Στο πλαίσιο του «ΦιλόΔημος Ι»

-Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση: 200 εκατ. ευρώ

-Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης: 200 εκατ. ευρώ

-Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)»: 25 εκατ. ευρώ

Η επόμενη Πρόσκληση του «ΦιλόΔημος Ι» θα αφορά στην Αγροτική Οδοποιία με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή εκμετάλλευση.

Στη συνέχεια αναμένεται η Πρόσκληση για την Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτιρίων η οποία θα περιλαμβάνει ειδική κατηγορία για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να αξιολογηθούν και οι προτάσεις από πλευράς Δήμου Δράμας που έχουν κατατεθεί ή σχεδιάζονται να κατατεθούν.