ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. -ΔΗΜΑΡ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 

Απάντηση σε ερώτηση της Βουλευτού Δημοκρατικής Συμπαράταξης Πα.Σο.Κ. – ΔΗΜΑΡ Ν. Δράμας κ. Χαράς Κεφαλίδου σχετικά με το Πρόγραμμα εγκατάστασης νέων γεωργών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά από σχετική επιστολή διαμαρτυρίας του Περιφερειάρχη κ. Χρήστου Μέτιου, δόθηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλη Αποστόλου.

Στην απάντηση αναφέρονται τα εξής:

Απαντώντας στις παραπάνω Ερωτήσεις, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ. Ιλχάν Αχμέτ, Χ. Κεφαλίδου, Ν. Παναγιωτόπουλος, Α. Δημοσχάκης και Δ. Κυριαζίδης, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η κατανομή των πιστώσεων ανά Περιφέρεια για το υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 πραγματοποιήθηκε κατόπιν ευρείας διαβούλευσης με τις Περιφερειακές Αρχές και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ). Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για το εν λόγω υπομέτρο, ήταν τα ακόλουθα:

Κριτήριο – Βαρύτητα

Σημασία του πρωτογενούς τομέα στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 20%

Σημασία του πρωτογενούς τομέα στην απασχόληση 20%

Σημασία της κτηνοτροφίας 10%

Ηλικιακή διάρθρωση 30%

Πληθυσμός εν δυνάμει επιλέξιμων εκμεταλλεύσεων 10%

Παρατηρούμενη ζήτηση 10%

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, πραγματοποιήθηκε πολυκριτηριακή ανάλυση, η οποία δεν περιορίστηκε μόνο στο μέγεθος της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας του πρωτογενούς τομέα, αλλά εκτιμούσε παράλληλα:

-τη συμβολή στην απασχόληση,

-τη σημασία της κτηνοτροφίας σε Περιφέρεια, εκφρασμένη ανάλογα με το μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου,

-την ηλικιακή διάρθρωση, ως ποσοστό των γεωργών κάτω των 35 ετών σε σχέση με τους γεωργούς άνω των 55 ετών,

-το πλήθος των εν δυνάμει επιλέξιμων εκμεταλλεύσεων, δηλαδή εκείνων που είχαν τυπική απόδοση άνω των 8.000 ευρώ ανά εκτάριο και

-την παρατηρούμενη ζήτηση, εκφρασμένη ως ποσοστό απορρόφησης για κάθε Περιφέρεια στο πλαίσιο του μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007 – 2013.

Βάσει των ανωτέρω, προέκυψε μία αντικειμενική κατανομή, στην οποία αντανακλώνται όλες οι πτυχές της περιφερειακής υφιστάμενης κατάστασης, που επηρεάζουν το υπομέτρο 6.1.

Επίσης, σημειώνεται ότι, δεδομένου ότι η πρόσκληση που δημοσιοποιήθηκε ήταν η πρώτη για το εν λόγω υπομέτρο και μάλιστα κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου ΠΑΑ, δεν θα πρέπει να υπονομευθεί η δυνατότητα κάθε Περιφέρειας να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ένταξης νέων γεωργών και να προβεί ενδεχομένως σε νέα πρόσκληση στη βάση των διατιθέμενων πιστώσεων που της έχουν εκχωρηθεί, συμβάλλοντας έτσι κατά τη διάρκεια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου στη βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του πρωτογενούς τομέα και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, αξιοποιείται κάθε δυνατότητα υπερδέσμευσης για τις Περιφέρειες, όπου ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν υπερβαίνει τον διαθέσιμο (πρόσθετοι πόροι της τάξης του 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού της πρόσκλησης με βάση το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ για όλες τις Περιφέρειες, λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για κάλυψη του συνόλου των επιλαχόντων της εν λόγω Περιφέρειας, σε μία προσπάθεια μείωσης της υπερβολικής ανεργίας που παρατηρείται στην περιοχή), αλλά, ταυτόχρονα, θα διαφυλαχθεί το δικαίωμα των υπόλοιπων Περιφερειών να υλοποιήσουν την αναπτυξιακή τους στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα. Σημειώνεται ότι, ήδη, έχει προδημοσιευτεί 2η Πρόσκληση για το έτος 2017 για τις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι η επιπλέον κατανομή πόρων για την κάλυψη μέρους των επιλαχόντων έγινε με κοινή απόφαση της ομάδας ΕΝΠΕ – ΥΠΑΑΤ (Ένωση Περιφερειών Ελλάδας – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) που έχει συσταθεί, ενώ η καταβολή των ενισχύσεων θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων και οριστικοποίησης των τελικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) των Περιφερειών.

Αναφορικά με τα στοιχεία που παρατίθενται στην Ερώτηση για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΑΜΘ), επισημαίνεται ότι η κατανομή της υπερδέσμευσης των 24,1 εκατ. € (δηλαδή του 10% επί των 241 εκατ. € του μέτρου) γίνεται στη βάση της ζήτησης (δηλαδή της αναλογίας των επιλαχόντων κάθε Περιφέρειας στο σύνολο των επιλαχόντων), όπως από κοινού διαβουλεύτηκε και συμφωνήθηκε μέσω και της ομάδας ΕΝΠΕ – ΥΠΑΑΤ. Η κάλυψη των επιπλέον επιλαχόντων στη Δυτική Μακεδονία θα καλυφθεί με πόρους επιπλέον του ποσού των 24,1 εκατ. € που συμφωνήθηκε. Ως εκ τούτου, το ποσό που κατανέμεται στην Περιφέρεια ΑΜΘ επαρκεί για την κάλυψη του 39% των επιλαχόντων/απορριπτόμενων υποψηφίων, ποσοστό που είναι το υψηλότερο μεταξύ των Περιφερειών, ενώ, ταυτόχρονα, θα καλυφθεί και η μικρή απόκλιση που διαπιστώθηκε ως προς το ποσοστό του 10% της επιμέρους πρόσκλησης, παρά το γεγονός ότι η υπερδέσμευση αφορά στο 10% του συνόλου του διαθέσιμου προϋπολογισμού του μέτρου (δηλαδή 241 εκατ. €).