ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.Δ. ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

 

Απαντώντας στην ερώτηση που κατέθεσε ο Αν. Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και  Βουλευτής Ν. Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης και άλλοι τέσσερεις βουλευτές της Ν.Δ. άλλων νομών, σχετικά με τη μέριμνα για την παιδεία των Ελλήνων του εξωτερικού – το σωστό στην απάντηση θα ήταν «σχετικά με την εκπαίδευση των Ελλήνων του εξωτερικού» – ο υφυπουργός Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Κων/νος Ζουράρις, αφού αναλίσκεται σε ιστορικά ζητήματα του θέματος καταλήγει σε μια προθεσιολογία για το τι μέλλει γενέσθαι, αλλά και με έναν αριθμό συγκρότησης επιτροπών που θα επιληφθούν θεμάτων της εκπαίδευσης των Ελλήνων του εξωτερικού, επιβεβαιώνοντας το υπό του λαού λεγόμενο «όταν δεν θέλουμε να επιλύσουμε ένα θέμα το παραπέμπουμε σε επιτροπές»

Ολοφάνερο είναι ότι η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και στον τομέα αυτό της κυβερνητικής πολιτικής αποτελεί μια κυβέρνηση διαχειριστών και όχι μεταρρυθμιστών, που μόνος σκοπός της απομένει η πολιτικής της επιβίωση, ενώ τα προβλήματα διαρκώς συσσωρεύονται.

Στην απάντηση αναφέρονται τα εξής:

Απαντώντας στην Ερώτηση και ΑΚΕ με αριθμό 5488/526/9-5-2017, την οποία κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Δημήτρης Κυριαζίδης, κ. Γιάννης Αντωνιάδης, κ. Θανάσης Δαβάκης, κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης και κ. Μάνος Κόνσολας σχετικά με τη μέριμνα για την παιδεία των Ελλήνων του εξωτερικού, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του Συντάγματος, «το Κράτος μεριμνά για τη ζωή του απόδημου Ελληνισμού και τη διατήρηση των δεσμών του με τη μητέρα Πατρίδα». Ωστόσο, τα θέματα που αφορούν τον Απόδημο Ελληνισμό άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών και ειδικότερα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4415/2016, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενισχύσει τις μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό με απόσπαση εκπαιδευτικών από την Ελλάδα στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, αναφορικά με την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, μετά από τη ψήφιση του ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α’) για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών προς απόσπαση για το σχολικό έτος 2012-2013 δημοσιεύθηκε στις 25-9-2012 (αρ. πρωτ. Φ.821/1906Π/113112/25-9-2012) και η κύρωση του τελικού αξιολογικού πίνακα δημοσιεύθηκε στις 6-12-2012 (Φ.821/2503Π/154112/Ζ/16-12-2012). Επιπλέον, εάν ανατρέξουμε στο σχολικό έτος 2014-2015 διαπιστώνουμε ότι η αντίστοιχη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύθηκε την 1-7-2014 (αρ. πρωτ. Φ821/1286Π/101503/Ζ1/1-7-2014).

Επισημαίνεται ότι τα τελευταία δύο σχολικά έτη και ειδικότερα για πρώτη φορά φέτος, έπειτα από αρκετά χρόνια, εκπαιδευτικοί όλων των αιτούμενων ειδικοτήτων αποσπάσθηκαν και τοποθετήθηκαν εγκαίρως πριν από την έναρξη του σχολικού έτους. Για την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017-2018 απαιτείται η δημοσίευση σε ΦΕΚ Υπουργικής Απόφασης περί καθορισμού της διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, η οποία αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεδομένου όμως ότι από την αρχή του σχολικού έτους έχουν αποσπασθεί και υπηρετούν περίπου 360 εκπαιδευτικοί με το ειδικό επιμίσθιο, η τριετής απόσπαση των οποίων λήγει στο τέλος του σχολικού έτους 2018-2019 προκύπτει σαφώς ότι ο αριθμός των αποσπάσεων για την επόμενη σχολική χρονιά θα υπολείπεται σημαντικά έναντι του αριθμού των ήδη υπηρετούντων.

Στο άρθρο 26 του ν. 4415/2016 καθορίζονται κριτήρια παρατάσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών σε πλήρη εναρμόνιση της μετατροπής των αμιγώς ελληνικών σχολείων της περιοχής σε δίγλωσσα σχολεία από το σχολικό έτος 2018-2019 (άρθρο 26, παρ. 2). Σχετικά με τα αναφερόμενα στην παρούσα Ερώτηση «αυθαίρετα κριτήρια» στο εν λόγω άρθρο, αυτά ορίζονται σε ένα νομοσχέδιο, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Ως εκ τούτου, παραπέμπουμε στα πρακτικά της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, η οποία συνήλθε στις 1, 2 και 3 Αυγούστου 2016, σε τέσσερις συνεδριάσεις, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου.

Συμπληρωματικά, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατ’ έτος αιτούνται είτε απόσπαση είτε παράταση απόσπασης είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του Ελληνικού Δημοσίου. Δεν προβλέπονται παρατάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών για προσωπικούς λόγους, παρά μόνον για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί δεν θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι της χώρας υποδοχής, παρά μόνον οι σύζυγοι αυτών, υπό προϋποθέσεις. Επ’ αφορμή αυτού και ακριβώς για λόγους ισονομίας και της ισοπολιτείας, έναντι πληθώρας εκπαιδευτικών, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν στο εξωτερικό και οι «θέσεις» είναι πάντοτε «κρατημένες» σύμφωνα με προφορικές καταγγελίες νέων εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποσπάσθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος, το ΥΠΠΕΘ προέβλεψε, στον ν. 4415/2016, το άρθρο 26, παρ. 1.

Επιπρόσθετα, η Ομάδα Εργασίας, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. Φ.821/38243/Η2/7-3-2017 Υπουργικής Απόφασης και είναι μη αμειβόμενη έχει ως αντικείμενο την καταγραφή της παρούσας κατάστασης (προβλήματα, εκκρεμότητες) ανά περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευαίσθητη περιοχή της Κωνσταντινούπολης, καθώς και της Αλβανίας και εν συνεχεία την υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη σχετική αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Επιπλέον, συμβάλλει στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο έχει συντονιστικό και αποφασιστικό ρόλο ως προς τα θέματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και στην κατοχύρωση της πιστοποίησης της ελληνομάθειας. Για τη διευκόλυνση του έργου της Ομάδας Εργασίας (συλλογή στοιχείων – επεξεργασία δεδομένων) δύνανται να πραγματοποιούνται από μέλη της, επιτόπιες επισκέψεις – αυτοψίες σε εκπαιδευτικές μονάδες και φορείς του εξωτερικού. Η Ομάδα αυτή δεν έχει περατώσει το έργο της, άλλωστε δεν ορίζεται χρονικός περιορισμός στην εν λόγω απόφαση που να επιβάλλει το τέλος των εργασιών της.

Αναφορικά με την ανέγερση του Σχολείου του Μονάχου, σας γνωρίζουμε ότι η διαπραγμάτευση διεξάγεται σε δύο επίπεδα αφενός με το Δήμο του Μονάχου, ο οποίος έχει μια διαφορετική αντίληψη για το ακίνητο στο BERG am Laim και τη μελλοντική χρήση του και την Ομοσπονδιακή Γερμανική Κυβέρνηση αφετέρου, η οποία είναι εγγύτερα στις δικές μας θέσεις. Μετά από την πολυετή αδράνεια και τις εσφαλμένες ενέργειες προηγουμένων ετών, κατόπιν διαδοχικών ενεργειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλων υπηρεσιών της Ελληνικής Δημοκρατίας, με την ιδιαίτερη συμβολή της Πρεσβείας μας και του Προξενείου στο Μόναχο, είμαστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη μιας επωφελούς για τις ελληνικές θέσεις λύσης, η οποία θα εμπεριέχει σε κάθε περίπτωση την εξασφάλιση της παρουσίας και της στέγασης του Ελληνικού Σχολείου και της ελληνικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο Μόναχο. Η απολύτως αρνητική στάση του Δήμου Μονάχου φαίνεται να μεταστρέφεται και ήδη έχει διαγραφεί ένας «οδικός χάρτης» που θα καταλήγει σε αίσιο για μας αποτέλεσμα. Η επιστράτευση στέρεων νομικών επιχειρημάτων από την ελληνική πλευρά σε συνδυασμό με τις συντονισμένες ενέργειες σε πολιτικό επίπεδο απέδωσαν καρπούς και μπορούμε πλέον να αισιοδοξούμε για την επίλυση ενός αδικαιολογήτως επί μακρόν χρονίζοντος προβλήματος.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 7 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α’), όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56 Α’), στο Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων μεταφέρεται η εποπτεία του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων και σήμερα «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» (άρθρο 132 του ν. 4199, ΦΕΚ 216 Α’) και ειδικότερα μεταφέρεται το κατασκευαστικό έργο και ιδίως η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, οργάνωση, εξοπλισμός, καθώς και κάθε είδους έργο υποδομής.

Κατόπιν λήξεως δε της μεταβατικής περιόδου που ορίζει η παράγραφος 6 του άρθρου 132, του ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216 Α’), το ΥΠΠΕΘ απέστειλε την υπ’ αριθμ. 113298/Β1/14-07-2015 πρόταση προς το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Με την αναφερομένη πρόταση μεταξύ άλλων ζητήθηκε η απένταξη του έργου με ενάριθμο 2014ΣΕ04800002 τίτλο «ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ (ΠΚ2010ΣΕ04860004)» και προϋπολογισμό 25.000.000 € προκειμένου να μεταφερθεί στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ της Γ.Γ. Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού λόγω αρμοδιότητας, με παράλληλη μεταφορά της μέχρι τότε εγκεκριμένης πίστωσης του 2015 του φορεά μας ύψους 873.684,50 €.

Τέλος, το 2015, το έργο με ενάριθμο 2014ΣΕ048000002 απεντάχθηκε από την Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 048 αρμοδιότητας του ΥΠΠΕΘ με την υπ’ αριθμ. 85135/13-08-2015 (ΑΔΑ: 7ΤΖΨ465ΦΘΘ-2ΧΠ) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.