Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιώργου Παπαδόπουλου απαγορεύεται η αλιεία (επαγγελματική και ερασιτεχνική) ιχθύων και λοιπών υδρόβιων ζώων, στα εσωτερικά νερά (ποταμοί, παραπόταμοι, χείμαρροι, ρυάκια και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς) της Π.Ε. Δράμας λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων.

Συγκεκριμένα η ενάσκηση αλιείας απαγορεύεται στον ποταμό Νέστο, στον ποταμό Αγγίτη, στους παραποτάμους του Νέστου και Αγγίτη (ενδεικτικά Αρκουδόρεμα, Διαβολόρεμα, Μούσδελη, Βαθύρεμα, Στραβόρεμα κ.α.), στις φραγμαλίμνες Θησαυρού, Πλατανόβρυσης, Λευκογείων, Καταφύτου και σε όλα τα ρέοντα ύδατα (ρέματα, χείμαρροι) που καταλήγουν στις συγκεκριμένες φραγμαλίμνες και τέλος στους λοιπούς αλιευόμενους υδάτινους σχηματισμούς (ενδεικτικά πηγές Αγ. Βαρβάρας, πηγές Μυλοποτάμου, πηγές Βοϊράνης, αρδευτικές διώρυγες και τάφροι κλπ.) της Π.Ε. Δράμας.

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας άρχισε από 15 Απριλίου 2021 και ώρα 12.00 και λήγει στις 30 Μαΐου 2021 και ώρα 12.00

Η απόφαση απαγόρευσης αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών και των λοιπών υδρόβιων οργανισμών που διαβίουν στα παραπάνω επιφανειακά νερά και δεν επηρεάζει τις όποιες απαγορεύσεις προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία για το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης.

Στους παραβάτες της απόφασης επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις, όπως επιβολή προστίμου, αφαίρεση άδειας αλιείας, κατάσχεση και εκποίηση των παρανόμων αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση ή καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.