Με απόφαση του Δημάρχου Κ. Νευροκοπίου κ. Γιάννη Κυριακίδη ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σίμος Γαλόπουλος ορίστηκε Αντιδήμαρχος Διοίκησης – Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

Συγκεκριμένα στον κ. Γαλόπουλο μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες σχετικά με:

-την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

-την υποστήριξη των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

-τη λειτουργία των ΚΕΠ

-την εποπτεία και ευθύνη του γραφείου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων που αφορούν:

– την Κοινωνική Πολιτική

– την Προστασία και Προαγωγή της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή, την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής

– τα θέματα Παιδείας δια βίου μάθησης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

– τα θέματα Απασχόλησης & Τουρισμού

Ο κ. Γαλόπουλος θα είναι άμισθος Αντιδήμαρχος.