ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΦΕΚ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΘΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

 

  • Η ικανότητα, η εργατικότητα και η μεθοδικότητα του Αντιπεριφερειάρχη Γ. Παπαδόπουλου έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα
  • Μετά τη μεταβίβαση της κυριότητας, θα μπορούν να δρομολογηθούν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης του Διοικητηρίου, είτε από ευρωπαϊκούς είτε από εθνικούς πόρους
  • Γ. Παπαδόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Δράμας: «Το Διοικητήριο θα λάβει την εικόνα που πρέπει να έχει κάθε δημόσιο κτήριο και ιδίως το διοικητικό κέντρο ενός Νομού, αλλάζοντας την εικόνα που είχε όταν το παραλάβαμε και βρίσκονταν επί τόσα χρόνια»

 

Άνοιξε ο δρόμος για την παραχώρηση του Διοικητηρίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης/Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, μετά τη νομοθετική παρέμβαση από την πλευρά της Κυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό απέδωσαν καρπούς οι προσπάθειες του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιώργου Παπαδόπουλου, ο οποίος επιδεικνύοντας ικανότητα, εργατικότητα και μεθοδικότητα, έφτασε εντέλει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μετά την αλλαγή στη νομοθεσία, η διαδικασία για την παραχώρηση του Διοικητηρίου έχει απλοποιηθεί πλήρως και εκτιμάται ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα η Π.Ε. Δράμας θα κατέχει την κυριότητα του κτηρίου. Έτσι, αμέσως μετά, θα μπορούν να δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης του Διοικητηρίου, είτε μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων είτε από εθνικούς πόρους.

Η πρόσφατη αλλαγή στη νομοθεσία

Η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση, η οποία ανοίγει το δρόμο για την παραχώρηση του Διοικητηρίου

Στο ΦΕΚ Α’, αρ. φύλλου 66, με ημερομηνία 23 Απριλίου 2021, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4798 με τίτλο «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις». Στο άρθρο 50 του προαναφερθέντος νόμου, με τίτλο «Παραχώρηση ακινήτων στις Περιφέρειες – Προσθήκη στην παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994», αναφέρονται, μεταξύ άλλων τα εξής:

«…Ακίνητα που ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες που καταργούνται για τη στέγασή τους, καθώς και τα κινητά πράγματα και ο εξοπλισμός των υπηρεσιών αυτών περιέρχονται αυτοδικαίως στη Ν.Α., στην περιφέρεια της οποίας βρίσκονται. Ύστερα από αίτηση της Ν.Α. σημειώνονται στο βιβλίο μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου οι μεταβολές που επέρχονται.

Ακίνητα τα οποία εξακολουθούν να ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών, διότι κατά τον χρόνο έναρξης λειτουργίας των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων δεν χρησιμοποιούνταν για στέγαση αποκλειστικά και μόνο των καταργούμενων υπηρεσιών του παρόντος άρθρου, δύνανται να παραχωρούνται δωρεάν κατά κυριότητα στις οικείες Περιφέρειες, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας κατά τόπον Κτηματικής Υπηρεσίας, προς στέγαση των Υπηρεσιών των Περιφερειών, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών. Η απόφαση αυτή αποτελεί τίτλο δεκτικό μεταγραφής…

…Η Περιφέρεια υποβάλλει σχετική αίτηση στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών συνοδευόμενη από Πίνακα Οριζοντίου ιδιοκτησίας και Κατανομής Δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3741/1929 (Α’ 4), με τον οποίο κατανέμονται οι χώροι και οι λειτουργικές δαπάνες στις συστεγαζόμενες υπηρεσίες…».

Οι στοχευμένες κινήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Γ. Παπαδόπουλου

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Γ. Παπαδόπουλος στο Υπουργείο Οικονομικών για το θέμα της παραχώρησης του Διοικητηρίου

Το θέμα της μεταβίβασης του Διοικητηρίου αποτέλεσε έναν από τους στόχους που τέθηκαν από πλευράς του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιώργου Παπαδόπουλου, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Άλλωστε, μόνο με την κατοχή της κυριότητας από την Π.Ε. Δράμας, θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσουν εργασίες συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου, μέσω χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή το ΕΣΠΑ, χωρίς να υπάρξει επιβάρυνση του προϋπολογισμού της Π.Ε. Δράμας.

Ως γνωστόν, το Διοικητήριο αποτελεί το διοικητικό κέντρο της Δράμας, στεγάζοντας πλήθος υπηρεσιών (εκτός από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου Δράμας, υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τη στατιστική υπηρεσία ΕΛΣΤΑΤ), όμως η εικόνα του εξωτερικά, αλλά -κατά περίπτωση- και εσωτερικά, δεν είναι αυτή που πρέπει. Παράλληλα, λόγω παλαιότητας το κτήριο χρειάζεται μεγάλη κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία του. Και ο ανασταλτικός παράγοντας στην υλοποίηση οποιαδήποτε εργασίας και παρέμβασης ήταν το ιδιοκτησιακό καθεστώς, δηλαδή το γεγονός ότι η Περιφέρεια Α.Μ.Θ./Π.Ε. Δράμας δεν ήταν ιδιοκτήτης του κτηρίου.

Οι προσπάθειες για την παραχώρηση του Διοικητηρίου, μετά τη λήψη σχετικής πρωτοβουλίας από τον κ. Παπαδόπουλο, ξεκίνησαν από το 2020, με αποστολή σχετικών εγγράφων προς το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. Στα έγγραφα αυτά περιλαμβάνονταν μια σειρά επιχειρημάτων για τη μεταβίβαση του κτηρίου, το οποίο επισημαίνονταν, μεταξύ άλλων, πως «εμφανίζει λόγω της παλαιότητας (κατασκευάστηκε το 1975) σημαντικές φθορές», καθώς και ότι «είναι πολύ ενεργοβόρο και απαιτείται η ενεργειακή του αναβάθμιση για την εξοικονόμηση ενέργειας, παρέμβαση που θα μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του κτηρίου περίπου κατά 120.000 κιλοβατώρες ανά έτος και το κόστος λειτουργίας του περίπου κατά 60.000 ευρώ ανά έτος».

Πέρα, όμως από τις επιστολές, το θέμα τέθηκε και σε διά ζώσης συναντήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας. Ο κ. Παπαδόπουλος επισκέφτηκε τα τέλη Φεβρουαρίου την Αθήνα και στο πλαίσιο μιας σειράς επαφών με φορείς και κυβερνητικούς παράγοντες για θέματα του Ν. Δράμας, συνάντησε, μεταξύ άλλων, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Πόρων του Υπουργείου Οικονομικών κ. Στυλιανό Μπάκα, με τον οποίο συζήτησε το θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του κτηρίου του Διοικητηρίου Δράμας, όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε. Δράμας, καθώς και άλλες δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες. Μάλιστα, είχε προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα η κατάθεση από τον Αντιπεριφερειάρχη στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών ενός πλήρους φακέλου της υπόθεσης.

Μετά την επίσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών, ο φάκελος προωθήθηκε προς διεκπεραίωση, ενώ κοινή πεποίθηση, τόσο του κ. Παπαδόπουλου, όσο και του κ. Μπάκα, ήταν ότι η ιδιοκτησία του κτηρίου πρέπει να αποσαφηνιστεί, έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται υπεύθυνα οι κατάλληλες παρεμβάσεις σε αυτό, καθώς και προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μία ορθολογική κατανομή των στεγαζόμενων υπηρεσιών, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου τομέα.

Όπως αποδείχθηκε εκ τους αποτελέσματος, οι κινήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας ήταν στοχευμένες και για αυτό, άλλωστε, και ευοδώθηκαν.

«Μετά την πίεση που διοχετεύσαμε εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο προς το αρμόδιο Υπουργείο, ο δρόμος άνοιξε»

Σε δήλωσή του στην εφημερίδα «Εργασία… συν» για το τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την παραχώρηση του κτηρίου του Διοικητηρίου στην Π.Ε. Δράμας, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Παπαδόπουλος ανέφερε:

«Μετά από δεκαετίες φτάσαμε πλέον στο επιθυμητό σημείο για την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις απαραίτητες εργασίες για τη συντήρηση και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου. Έτσι, το Διοικητήριο θα λάβει την εικόνα που πρέπει να έχει κάθε δημόσιο κτήριο και ιδίως το διοικητικό κέντρο ενός Νομού, αλλάζοντας την εικόνα που είχε όταν το παραλάβαμε και βρίσκονταν επί τόσα χρόνια.

Για να γίνουν όμως όλες αυτές οι απαραίτητες εργασίες, θα έπρεπε να επιλυθεί το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Πλέον, μετά την πίεση που διοχετεύσαμε εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο προς το αρμόδιο Υπουργείο, ο δρόμος άνοιξε. Το επόμενο χρονικό διάστημα, με μια απλή αίτηση προς την Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, το κτήριο του Διοικητηρίου θα έρθει στην απόλυτη κατοχή και ιδιοκτησία της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου υπηρεσιακούς παράγοντες για τη συμβολή τους σε αυτή την προσπάθεια, καθώς και όλα τα κυβερνητικά στελέχη, τα οποία αντιλήφθηκαν πλήρως τη φύση του προβλήματος και προχώρησαν στις απαιτούμενες ενέργειες, έτσι ώστε να επιλυθεί».

Οι αποκαλύψεις για την Ιστορία του Διοικητηρίου από την «Εργασία… συν»

Το δημοσίευμα της εφημερίδας «Εργασία… συν» (28 Ιανουαρίου 2021, αρ. φύλλου 693) σχετικά με τις προσπάθειες του Αντιπεριφερειάρχη Γ. Παπαδόπουλου για τη μεταβίβαση του Διοικητηρίου, αλλά και για άγνωστες πτυχές της ιστορίας του κτηρίου

Η εφημερίδα «Εργασία… συν» είχε αναφερθεί εκτενώς στις προσπάθειες του Αντιπεριφερειάρχη κ. Παπαδόπουλου για τη μεταβίβαση του Διοικητηρίου σε δημοσίευμά της στις 28 Ιανουαρίου 2021 (αρ. φύλλου 693).

Μάλιστα, μέσα από τα επίσημα έγγραφα προς τους φορείς του δημοσίου για την παραχώρηση του κτηρίου, είχαν έρθει στο προσκήνιο ιστορικά στοιχεία για το Διοικητήριο και άγνωστες πτυχές σχετικά με το διοικητικό κέντρο της Δράμας.

Η «Εργασία… συν» είχε δημοσιεύσει μάλιστα και σχετικά ΦΕΚ με τα οποία παρουσιάζονταν το χρονολόγιο των ενεργειών που προηγήθηκαν του κτισίματος του Διοικητηρίου.

Οι πρώτες ενέργειες για την ανέγερση του κτηρίου ξεκίνησαν επί Χούντας, την εποχή της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών, όταν και είχε καταλυθεί το δημοκρατικό πολίτευμα στη χώρα.

Έτσι, στις 5 Νοεμβρίου του 1969, με συμβόλαιο δωρεάς, δόθηκε ένα τμήμα του οικοπέδου από τον Δήμο Δράμας στο Ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να κατασκευαστεί το Διοικητήριο Δράμας, με δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου. Το συγκεκριμένο οικόπεδο είχε περιέλθει στο Δήμο Δράμας με απόφαση του Νομάρχη Δράμας Δημήτριου Παπαδημητρίου στις 7 Μαΐου 1964 και λίγα χρόνια αργότερα ο Δήμος Δράμας προχώρησε στη δωρεάν παραχώρησή του.

Το άλλο τμήμα του χώρου για την ανέγερση του Διοικητηρίου Δράμας, ο οποίος ήταν ιδιωτικός, απαλλοτριώθηκε με την από 14 Οκτωβρίου 1969 απόφαση (δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 7 Φεβρουαρίου 1970) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «περί κηρύξεως απαλλοτριωτέου του χώρου δια την ανέγερσιν του Διοικητηρίου Δράμας». Η συγκεκριμένη απόφαση υπογράφονταν από τον Α’ Αντιπρόεδρο της τότε Κυβέρνησης και Υπουργό Εσωτερικών Στυλιανό Παττακό και από τον Υπουργό Οικονομικών Αδαμάντιο Ανδρουτσόπουλο.

Τελικά, η ανέγερση του κτηρίου πραγματοποιήθηκε μετά την πτώση της Χούντας, στα χρόνια της Μεταπολίτευσης, καθώς η σχετική οικοδομική άδεια εκδόθηκε το 1975.

Επιστρέφοντας στο σήμερα, 46 χρόνια μετά την έναρξη της διαδικασίας κατασκευής, το Διοικητήριο της Δράμας αναμένεται να περάσει στην κυριότητα ενός τοπικού φορέα, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, η οποία στη συνέχεια θα προχωρήσει σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες για να καταστεί ένα σύγχρονο κτήριο…