Επερώτηση με θέμα «Δράσεις που αφορούν την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» κατέθεσε η παράταξη «Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία».

Στην επερώτηση αναφέρονται τα εξής:

Κύριε Περιφερειάρχη,

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Νόμου 4662/2020, όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 5075/2023, οι Περιφέρειες, στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας, έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Συντονισμός:

-Συντονίζουν, κατά χωρική αρμοδιότητα, το έργο της Πολιτικής Προστασίας σε σχέση με την πρόληψη, την ετοιμότητα, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των καταστροφών.

-Συνεργάζονται με τους Δήμους, τους αρμόδιους φορείς και τους πολίτες για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας.

-Διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του Περιφερειακού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Προγραμματισμός και υλοποίηση δράσεων:

-Εκπονούν και υλοποιούν Περιφερειακά Σχέδια Πολιτικής Προστασίας.

-Προγραμματίζουν και υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για ζητήματα Πολιτικής Προστασίας.

-Διενεργούν ασκήσεις ετοιμότητας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

-Διαχειρίζονται τα μέσα και τον εξοπλισμό Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας.

Ειδικότερα:

-Συλλέγουν και αξιολογούν πληροφορίες για τους κινδύνους που απειλούν την Περιφέρεια.

-Χαρτογραφούν τις ευάλωτες περιοχές και τους πληθυσμούς.

-Εκπονούν σχέδια εκκένωσης και απομάκρυνσης πολιτών.

-Διαχειρίζονται τα καταφύγια Πολιτικής Προστασίας.

-Παρέχουν βοήθεια σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

-Συμβάλλουν στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές.

Επιπρόσθετα, οι Περιφέρειες δύναται να:

-Αναλαμβάνουν ή να συντονίζουν δράσεις για την πρόληψη ατυχημάτων και καταστροφών.

-Συνεργάζονται με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα για την ανάπτυξη νέων μεθόδων και τεχνολογιών Πολιτικής Προστασίας.

-Συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα και δίκτυα Πολιτικής Προστασίας.

Κύριε Περιφερειάρχη.

Πριν από λίγες ημέρες σε δελτίο τύπου της Περιφέρειας αναφέρεται:

«Η Πολιτική Προστασία, ειδικά αυτή την περίοδο αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τη Διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε συνάντηση αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων ώστε να κατατεθούν δεδομένα και να συζητηθούν ζητήματα που σχετίζονται με την Πολιτική Προστασία.

Απώτερος στόχος της συνάντησης φυσικά, παραμένει η άρτια οργάνωση και η όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και σε επίπεδο διαχείρισης φαινομένων, εφόσον αυτά προκύψουν».

Ερωτάται η Περιφερειακή Αρχή

1) Είναι αλήθεια ότι υπάρχει έλλειψη μηχανημάτων έργου ώστε να σταλθούν σε φωτιές στην Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης;

2) Είναι αλήθεια πως δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι χειριστές ακόμη και για αυτά τα ελλιπή σε αριθμό μηχανήματα έργου που κατέχει η Περιφέρειά μας;

3) Είναι αλήθεια πως υπάρχει παντελής έλλειψη πλατφορμών μετακίνησης μηχανημάτων έργου για την γρήγορη αποστολή τους στους τόπους των πυρκαγιών;

4) Ποιο είναι το πλαίσιο για την επιλογή των ιδιωτών που κατέχουν μηχανήματα έργου και με ποιο τρόπο μπορεί να υπάρξει διαφάνεια στις διαδικασίες επιλογής;

5) Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η δημιουργία δεξαμενών σε συγκεκριμένα σημεία που έχει ζητήσει από την Περιφέρεια η Πυροσβεστική Υπηρεσία;

6) Επειδή όλα μπορούν να γίνουν έχοντας τα απαραίτητα μέσα, τους οικονομικούς πόρους αλλά και το απαραίτητο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό

Ποιες είναι οι ενέργειες που κάνατε ώστε να στελεχωθούν τα τμήματα Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας όταν λείπουν κατ’ ελάχιστο από τη Δράμα 3 Υπάλληλοι, από την Καβάλα 2 Υπάλληλοι, από την Ξάνθη 3 Υπάλληλοι, από τη Ροδόπη 3 Υπάλληλοι και από τον Έβρο 2 Υπάλληλοι;

7) Οι ασκήσεις ετοιμότητας πολιτικής προστασίας αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για την προετοιμασία απέναντι σε κάθε είδους κίνδυνο. Σε ποιες ασκήσεις ετοιμότητας έχετε προβεί και ποιες πρόκειται να εντάξετε στον σχεδιασμό της Περιφέρειας;

8) Η Κοινοτική Διαχείριση Πυρκαγιών (CBFiM) αποτελεί μια προσέγγιση η οποία ενσωματώνει τις τοπικές κοινότητες στην πρόληψη, την ετοιμότητα, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των πυρκαγιών.

Η Κοινοτική Διαχείριση Πυρκαγιών (CBFiM) αποτελεί και μία από τις προτάσεις του πορίσματος Goldammer, αλλά και πιο πρόσφατα της WWF Ελλάς.

Η ενσωμάτωση των τοπικών κοινοτήτων στην πυροπροστασία οδηγεί σε μειωμένο αριθμό πυρκαγιών, βελτιωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων και ενισχυμένη κοινωνική συνοχή.

Έχετε κάποιο σχεδιασμό σε σχέση με αυτό;

Κύριε Περιφερειάρχη

Επειδή ακούμε από τα κυβερνητικά χείλη για task force, μελέτες, πορίσματα, και ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, αλλά τελικά αποδεικνύεται μηδενική ουσία στην πράξη και έχουμε μείνει ακόμη στο «εκκενώσατε», ευελπιστούμε πως στο πλαίσιο ευθύνης μας το σχέδιο δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. να έχει τεθεί ως η ύψιστη προτεραιότητα.

 

Για την «Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία»

Ηλιόπουλος Στέργιος