Επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, με θέμα «Άρση του αποκλεισμού από τη διαδικασία εισαγωγής στα Μουσικά Σχολεία, στα Πρότυπα και στα Καλλιτεχνικά Σχολεία μη προσελθόντων μαθητών/τριών λόγω ανωτέρας βίας (ασθένεια)», κατέθεσε η Βουλευτής Ν. Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής κα Χαρά Κεφαλίδου.

Η επίκαιρη ερώτηση έχει ως εξής:

Μετά την με αριθμό πρωτ.: 5953, στις 21 Ιουνίου 2022, Ερώτησή μου, επανέρχομαι, λόγω του κατεπείγοντος του ζητήματος, με Επίκαιρη Ερώτησή μου στο θέμα της άρσης του αποκλεισμού από τη διαδικασία εισαγωγής στα Μουσικά σχολεία αλλά και στα Πρότυπα και τα Καλλιτεχνικά Σχολεία της χώρας των μη προσελθόντων μαθητών και μαθητριών λόγω ανωτέρας βίας (ασθενείας).

Με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 20923/Δ2/23-02-2021 (ΦΕΚ 878/Β/05-03-2021), με τίτλο «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», προβλέπεται η διαδικασία και οι εξετάσεις εισαγωγής στα Μουσικά Σχολεία. Επειδή στην εν λόγω Υπουργική Απόφαση δεν προβλέπεται επανάληψη των εξετάσεων για τα παιδιά που έχουν σοβαρό θέμα μη συμμετοχής λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. λόγω ασθενείας, λόγω νοσηλείας σε νοσοκομείο κλπ.) πέραν των συγκεκριμένων και αποκλειστικών ημερομηνιών του μήνα Ιουνίου 2022.

Επειδή και στην Υπουργική Απόφαση με αριθμό 28270/Δ6/2022 – ΦΕΚ 1144/Β/14-3-2022 για την Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα (Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2022-2023, επίσης δεν υπάρχει πρόβλεψη για επανάληψη των εξετάσεων για παιδιά που λόγω ανωτέρας βίας δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Μαΐου 2022.

Επειδή και στην Υπουργική Απόφαση με αριθμό 21320/Δ2/2021, ΦΕΚ 886/Β/5-3-2021 για τη «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων» ισχύει το ίδιο και δεν προβλέπεται επανάληψη των εξετάσεων για τα παιδιά που έχουν σοβαρό θέμα μη συμμετοχής λόγω ανωτέρας βίας στις εξετάσεις του Ιουνίου.

Επειδή οι λόγοι ανωτέρας βίας, που ισχύουν για τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, προβλέπουν τη δυνατότητα σε όσους αποδεδειγμένα αδυνατούν να συμμετάσχουν σε αυτές, στις αρχικά ορισθείσες ημερομηνίες, να μπορούν να συμμετάσχουν σε επαναληπτικές εξετάσεις τον μήνα Σεπτέμβριο, πρέπει κατ’ αναλογία να ισχύσουν και στην περίπτωση των εξετάσεων εισαγωγής στα Μουσικά Σχολεία, στα Πρότυπα καθώς και στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για να μην αποκλείονται και στερούνται το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις μαθητές/τριες που για τους ίδιους λόγους δεν συμμετείχαν στις εξετάσεις του Ιουνίου.

Ερωτάται η κα Υπουργός:

Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε για να αρθεί η αδικία και ο άδικος αποκλεισμός από τη διαδικασία εισαγωγής στα Μουσικά, στα Πρότυπα καθώς και στα Καλλιτεχνικά Σχολεία των μαθητών και μαθητριών που για λόγους ανωτέρας βίας αδυνατούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του Ιουνίου 2022 και Μαΐου αντίστοιχα; Είναι στις προθέσεις σας η νομοθετική διόρθωση της μη πρόβλεψης επαναληπτικών εξετάσεων για τα παιδιά που για αντικειμενικούς λόγους αποδεδειγμένα αδυνατούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία εξετάσεων στα Μουσικά Σχολεία, στα Πρότυπα καθώς και στα Καλλιτεχνικά Σχολεία στις προκαθορισμένες εξετάσεις του Ιουνίου και του Μαΐου 2022, ώστε να μην αποκλειστούν αδίκως χωρίς να ευθύνονται;