Με απόφασή του, ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος εξουσιοδοτεί για την υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο ως δικαιολογητικό για τη διάθεση καυσόξυλων για το έτος 2022, τους Προέδρους των παρακάτω Κοινοτήτων του Δήμου Δράμας:

  1. Βούλτσιο Δημήτριο, Πρόεδρο της Κοινότητας Ξηροποτάμου
  2. Παπαδόπουλο Χρήστο, Πρόεδρο της Κοινότητας Καλλιφύτου.
  3. Κουσίνα Κωνσταντίνα, Πρόεδρο της Κοινότητας Μοναστηρακίου.
  4. Ξυγιντζή Γεώργιο, Πρόεδρο της Κοινότητας Λιβαδερού
  5. Γραμματικού Δημήτριο, Πρόεδρο της Κοινότητας Σιδηρονέρου
  6. Κομάτογλου Νικόλαο, Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Μακρυπλαγίου
  7. Σαλωνίδη Θεόδωρο, Πρόεδρο της Κοινότητας Σκαλωτής.

Για την περιοχή των Ταξιαρχών – Σίψα, η οποία ανήκει στη δικαιοδοσία της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, οι δικαιούχοι θα εξυπηρετούνται από το Τμήμα Δημοτολογίων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας (γραφείο 111) στο κεντρικό Δημαρχείο.

Επιπροσθέτως ο Δήμαρχος Δράμας εξουσιοδοτεί για την υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο ως δικαιολογητικό για τη διάθεση καυσόξυλων για το έτος 2022 τους παρακάτω Γραμματείς Κοινοτήτων του Δήμου Δράμας και μόνο για τους κατοίκους των κοινοτήτων όπου υπηρετούν:

  1. Δεβρίκη Αναστασία, Γραμματέα Κοινότητας Ξηροποτάμου
  2. Πολυχρονιάδου Κυριακή, Γραμματέα της Κοινότητας Μοναστηρακίου.