ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία εγκύκλιο της Κυβέρνησης για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, με απόφαση του Δημάρχου Προσοτσάνης Θεόδωρου Αθανασιάδη, μετά από συνεννόηση με το καθ’ ύλην αρμόδιο τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης από 7 Νοεμβρίου και μέχρι και 18 Νοεμβρίου 2020, ο Παιδικός Σταθμός Φωτολίβους, τίθεται σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας του.

Για τους ίδιους ακριβώς λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, αναστέλλεται προσωρινά και η λειτουργία του Β’ Παιδικού Σταθμού Προσοτσάνης από 11-11-2020 έως και 13-11-2020, όπως και η λειτουργία των ΚΑΠΗ Προσοτσάνης τα οποία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και της 15 Νοεμβρίου