Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗΣ, ΜΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ, JOGGING TRAIL, ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΣΗΣ

 

Ένα από τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών και το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», όπως ανακοίνωσε κατά την επίσκεψή του στη Δράμα, την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας είναι η «Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός υποδομών Δήμου Δράμας», συνολικού προϋπολογισμού 10.374.361,99 ευρώ.

Ως υποέργο στο συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνεται η «Διαμόρφωση περιμετρικής δημοτικής οδού Κορυλόβου», συνολικού προϋπολογισμού 4.472.000 ευρώ. Το έργο αφορά τη δημιουργία ζωτικών χώρων για τους πολίτες της Δράμας στην περιμετρική οδό πλησίον του περιαστικού δάσους του Κορυλόβου, στον γνωστό σε όλους ως περιφερειακό Κορυλόβου. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, θα κατασκευαστούν χώροι κίνησης και στάσης και ειδικότερα πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμος, Jogging Trail, χώροι στάθμευσης οχημάτων και ποδηλάτων, διαμόρφωση πλατείας μπροστά από το 6ο Γυμνάσιο Δράμας και μικρότεροι χώροι στάσης σε σημεία με ενδιαφέρουσες θεάσεις προς την πόλη και το άλσος.

Η μελέτη για το έργο συντάχθηκε με την αρωγή της εταιρείας Raycap και του κ. Κώστα Αποστολίδη και αποτελεί δωρεά προς τον Δήμο Δράμας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συνολικό έργο των 10,3 εκ. ευρώ για την αναβάθμιση και των εκσυγχρονισμό των υποδομών του Δήμου Δράμας αποτελούσε την πρώτη προτεραιότητα του Δήμου για χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, μετά την εφαρμογή πλαφόν με πληθυσμιακά κριτήρια για κάθε Δήμο σχετικά το ποσό των έργων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας (ο οποίος είχε ως πλαφόν τα 22 εκ. ευρώ) σε συνεδρίασή της, στις 18 Μαΐου 2021, είχε αποφασίσει ομόφωνα το έργο «Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός υποδομών Δήμου Δράμας» να είναι πρώτο στη σχετική λίστα με τα υπό ένταξη ή ήδη ενταγμένα προς χρηματοδότηση έργα.

Τι προβλέπεται να δημιουργηθεί σύμφωνα με τη μελέτη του έργου

Βασική πρόθεση της μελέτης του έργου της ανάπλασης του περιφερειακού Κορυλόβου αποτελεί η δημιουργία ζωτικών χώρων για τους πολίτες της Δράμας. Όπως αναφερόταν σε σχετικό εισηγητικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο, όταν κλήθηκε στη συνεδρίαση της 21ης Απριλίου 2021 να παραλάβει τη μελέτη, «η προτεινόμενη διαμόρφωση αφορά τη δημιουργία χώρων κίνησης και στάσης για τους πεζούς. Πιο αναλυτικά, προτείνονται πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμος, jogging Trail, χώροι στάθμευσης οχημάτων και ποδηλάτων, διαμόρφωση πλατείας μπροστά από το 6ο Γυμνάσιο Δράμας και μικρότεροι χώροι στάσης σε σημεία με ενδιαφέρουσες θεάσεις προς την πόλη και το άλσος. Η υλοποίηση του προβλέπει τη μείωση του πλάτους του οδοστρώματος, με την ταυτόχρονη απόδοση του χώρου αυτού στους πεζούς και στους ποδηλάτες, καθώς παρατηρείται πολλοί πεζοί να κυκλοφορούν εντός του οδοστρώματος, λόγω έλλειψης ικανού πλάτους πεζοδρομίων, που θα ικανοποιεί το πλήθος των πεζών». Μάλιστα, επισημαίνεται πως «προβλέπονται και όλες οι εργασίες για την αποχέτευση των ομβρίων και την παροχέτευση τους σε κατάλληλο αποδέκτη, οπότε το υποέργο αυτό έχει και χαρακτήρα αντιπλημμυρικής προστασίας».

Τα κύρια χαρακτηριστικά της μελέτης είναι τα εξής: «Στη βόρεια πλευρά της οδού, και σε άμεση σχέση με το άλσος, προτείνεται Πεζόδρομος πλάτους 1,50 μ. και Jogging Trail πλάτους 2,50 μ. Στη νότια πλευρά της οδού, προτείνεται Πεζόδρομος πλάτους 1,80 μ. και Ποδηλατοδρόμος πλάτους 2,50 μ. Στο όριο με τον δρόμο και το φυσικό έδαφος, οι χώροι κίνησης οριοθετούνται με κράσπεδο, ενώ ενδιάμεσα υπάρχει αρμός από μαύρη λαμαρίνα. Για τη δημιουργία των χώρων κίνησης, προτείνεται η μείωση του πλάτους του καταστρώματος κυκλοφορίας οχημάτων σε 6,50 μ., σε όλο το μήκος της οδού. Το κατάστρωμα διατηρείται στην υφιστάμενη στάθμη, ενώ οι προτεινόμενες διαμορφώσεις βρίσκονται 15 εκ. πιο πάνω από τη στάθμη του δρόμου. Στα σημεία διασταύρωσης με κάθετες οδούς και στα σημεία πρόσβασης οχημάτων, δημιουργούνται ράμπες με πολύ ήπια κλίση, προκειμένου να είναι εφικτή η διέλευση οχημάτων χωρίς να διακόπτεται η κίνηση των πεζών. Η τελική επιφάνεια της ράμπας δεν διαφοροποιείται από την τελική επιφάνεια του εκάστοτε χώρου κίνησης. Σε καίρια σημεία κατά μήκος του δρόμου και σε άμεση σχέση με τους χώρους στάσης, προτείνεται η διαμόρφωση λωρίδων μείωσης της ταχύτητας από γκρι κυβόλιθο Καβάλας».

Επίσης, στο εισηγητικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναφέρονταν και τα εξής: «Η περιοχή της περιμετρικής οδού Κορυλόβου χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια ως περιπατητική διαδρομή από τους δημότες της πόλης της Δράμας. Ο αρχικός σχεδιασμός της, υλοποιήθηκε για την λειτουργία της οδού ως περιφερειακής, αλλά παρέμεινε ημιτελής, καθώς δεν έδινε διέξοδο στα οχήματα να παρακάμψουν την πόλη, με αποτέλεσμα να μην λειτουργήσει ποτέ ως περιφερειακή οδός, γεγονός που αποτυπώνεται και από τον ελάχιστο κυκλοφοριακό φόρτο της συγκεκριμένης οδού. Στην πόλη της Δράμας έχει κατασκευαστεί η νότια περιφερειακή οδός, η οποία δίνει την δυνατότητα κίνησης από όλες τις εισόδους και εξόδους της πόλης της Δράμας, προς κάθε κατεύθυνση, χωρίς να απαιτείται η κυκλοφορία εντός αυτής. Η υφιστάμενη κατάσταση της περιμετρικής οδού Κορυλόβου, είναι υποβαθμισμένη τόσο αισθητικά, όσο και λειτουργικά αλλά και περιβαλλοντικά».