ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ.. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β’) για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας σε εφαρμογή των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, με την αναστολή λειτουργίας των Κ.Η.Φ.Η. και Κ.Α.Π.Η για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και μέχρι νεωτέρας.

Το ιατρείο στο ΚΗΦ.Η θα εξυπηρετεί τα μέλη της για συνταγογραφήσεις, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο 2521048023.

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΕΡΜΑΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ