ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Δ11/Γ.Π.οικ.45385/1986/9-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, περί Αναστολής της Λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) βάσης της με Α.Π. Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6-11-2020 Κοινής Υπουργικής απόφασης, αναστέλλεται η λειτουργία του Κ.Δ.Α.Π. Καλού Αγρού και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι νεωτέρας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας σε εφαρμογή των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

ΔΕΡΜΑΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ