Σε ανακοίνωση της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 σε συνάντηση μας την Παρασκευή 9 Απριλίου, η Περιφέρειά μας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε επίπεδο χώρας σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των 9 εκχωρημένων μέτρων του Π.Α.Α. στις Περιφέρειες της χώρας. Μεταξύ των εκχωρημένων μέτρων και το πρόγραμμα CLLD LEADER που υλοποιούμε 5 Αναπτυξιακές στην Περιφέρειά μας.

Και τα στοιχεία υλοποίησης του CLLD LEADER είναι απολύτως ικανοποιητικά και σε επιταχυνόμενη πορεία. Κοινή απόφαση όλων στην συνάντηση εργασίας, εκπροσώπων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Περιφέρειας ΑΜΘ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΑΜΘ και των Αναπτυξιακών που στηρίζουν την υλοποίηση των εκχωρημένων μέτρων στην Περιφέρειά μας, η συνέχιση της προσπάθειας ώστε να διατηρήσει η Περιφέρειά μας τη κορυφαία θέση της και στη συνέχεια υλοποίησης του Π.Α.Α. 2014-2020.

Επέκταση και εκσυγχρονισμός καταφυγίου ζώων συντροφιάς

Μέχρι την Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 η Αναπτυξιακή Δράμας, σαν Ομάδα Τοπικής Δράσης, πραγματοποίησε 14 πληρωμές έργων. Οι πληρωμές αφορούσαν 6 ιδιωτικά έργα από τα 53 ενταγμένα και 4 δημόσια από τα 23 ενταγμένα έργα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER Ν. Δράμας.

Συνολικά μεταφέρθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων 398.660,20 ευρώ εκ των οποίων τα 225.287,39 ευρώ αφορούσαν 6 ιδιωτικά έργα και 173.372,81 ευρώ αφορούσαν 8 ενδιάμεσες πληρωμές σε 4 έργα δημόσιου χαρακτήρα. Συνεχίζουμε δυναμικά ικανοποιώντας ταχύτατα τα αιτήματα πληρωμών που καταθέτουν οι επενδυτές μας για έργα δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα.