Την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου στις 12 π.μ., πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο Δράμας (Αίθουσα Αυτοδιοίκησης, 3ος όροφος), η Τακτική Γενική Συνέλευση (ΤΓΣ) των μετόχων της εταιρείας Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

Στη Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και πνεύμα συνεργασίας, παραβρέθηκαν:

Ο κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD LEADER και του ΔΣ της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Ο κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος Δήμαρχος Δράμας εκπροσωπώντας το Δήμο αλλά και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Ο κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος Δήμαρχος Προσοτσάνης, o κ. Θεμιστοκλής Ζεκερίδης Δήμαρχος Δοξάτου, o κ. Ιωάννης Κυριακίδης Δήμαρχος Κ. Νευροκοπίου και o κ. Αναστάσιος Καγιάογλου Δήμαρχος Παρανεστίου. Στην συνέλευση παρέστησαν επίσης o κ. Μανόλης Χατζόπουλος Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Δράμας καθώς και στελέχη της εταιρείας.

Στη συνέλευση συζητήθηκαν και λήφθηκαν ομόφωνες αποφάσεις στα ακόλουθα θέματα:

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσης 1.1.2020 ως 31.12.2020 και των επ’ αυτών σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2020.
  3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2021.
  4. Ενημέρωση των μετόχων από τον Ορκωτό Ελεγκτή των συμπερασμάτων της έκθεσης ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων. Λήψη μέτρων για την επίλυση οικονομικών θεμάτων με στόχο την βελτίωση και αναδιάρθρωση της καθαρής θέσης της Εταιρείας.
  5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Πραγματοποιήθηκε επίσης ευρεία συζήτηση για τα προγράμματα που υλοποιεί η εταιρεία και για τον σχεδιασμό του επόμενου οικονομικού έτους.

Για το CLLD/LEADER ιδιαίτερα αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο, ότι τα έργα δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος ανέρχονται σε 96 συνολικού προϋπολογισμού 18.222.061,09€, 23 έργα δημόσιου χαρακτήρα (εγκεκριμένος προϋπολογισμός 2.048.592,19€) και 73 ιδιωτικά έργα (εγκεκριμένος προϋπολογισμός 16.17.468,90€)

Οι διαδικασίες πιστοποίησης και πληρωμών κυλούν ομαλά και έχουν καταβληθεί 704.856,66 ευρώ σε 26 πληρωμές (11 σε ιδιωτικά έργα και 15 σε δημόσια).

Ολοκληρώνοντας την ενημέρωση ο κ. Παπαδόπουλος κατέληξε: «Είμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο. Και αυτό το στάδιο και το επίπεδο το οποίο τηρεί όλα αυτά τα χρόνια η Αναπτυξιακή θα πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον. Από την στιγμή που διασφαλίστηκαν μέχρι σήμερα όλα αυτά, κοιτάμε την επόμενη ημέρα που λέει ότι πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι στον επόμενο σχεδιασμό. Και θα είμαστε, γιατί υπάρχει μια εμπεριστατωμένη και πλήρη εικόνα σε όλα τα στελέχη, μια πείρα την οποία πρέπει να εκμεταλλευόμαστε όλοι οι Δραμινοί. Νομίζω ότι αυτό κάνουμε όλοι από τη μεριά μας, όσον αφορά τη διοίκηση».

Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και οι μέτοχοι εμφανίσθηκαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα και τον υπερδιπλασιασμό του προϋπολογισμού του προγράμματος, συνεχάρησαν όχι μόνο τα στελέχη της εταιρείας αλλά και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του νομού και τους επενδυτές με τους μελετητές τους για την επιτυχή μέχρι τώρα πορεία και τους κάλεσαν συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο, ώστε να ολοκληρωθούν εγκαίρως με επιτυχία τα επενδυτικά σχέδια και να επιτευχθούν οι στόχοι του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER.