Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΡΓΑΣΙΑ… ΣΥΝ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΔΡΑΜΙΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 10.119

 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έλαβε μεγάλες διαστάσεις και σε πανελλαδικό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, το ζήτημα της μεταβίβασης 10.119 ακινήτων κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε). Μεταξύ αυτών των ακινήτων περιλαμβάνονται και 58 ακίνητα του Δημοσίου τα οποία βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Δράμας κι έτσι εύλογα υπήρξαν πολλές δημόσιες τοποθετήσεις στην τοπική πολιτική σκηνή επί του θέματος, ενώ πολλοί διερωτήθηκαν κυρίως για το ποια είναι αυτά. Η εφημερίδα «Εργασία… συν» παρουσιάζει τα 58 αυτά ακίνητα, έτσι ώστε να ενημερωθούν όλοι οι πολίτες για το ποια ακίνητα περνούν προς αξιοποίηση στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. ανήκει στην Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας και διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο με τα ακίνητα. Διακηρυγμένος στόχος της Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας είναι η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου και, σε αντιδιαστολή με το ΤΑΙΠΕΔ, δεν περιορίζεται στην πώλησή τους.

Υπενθυμίζεται ότι στο ΦΕΚ Β’, αρ. φύλλου 2320, 19 Ιουνίου 2018 δημοσιεύτηκε απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου, σύμφωνα με την οποία μεταβιβάζονται στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. «τα ακίνητα τα οποία διαλαμβάνονται στην αριθμ. 86/16.06.2018 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής». Στην ίδια υπουργική απόφαση υπάρχει και αναφορά ότι «από τη μεταβίβαση εξαιρούνται όσα τυχόν από τα ανωτέρω ακίνητα εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 4 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 ή γενικά, η μεταβίβασή τους είναι αντίθετη στις κείμενες διατάξεις», καθώς και ότι ερευνάται κατά περίπτωση πριν από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης «αν υπάρχει προστατευόμενη, δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας, διακατοχή». Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Τσακαλώτου παραπέμπει σε απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β, αρ. φύλλου 2317, 19 Ιουνίου 2018. Με αυτήν εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να εκδώσει τις σχετικές πράξεις και να προβεί σε κάθε αναγκαία πράξη προς μεταβίβαση στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) 10.119 ακινήτων, κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού εμβαδού γης 511.357,451 τ.μ. και συνολικής δομημένης επιφάνειας 22.601 τ.μ.. Σε αυτή την απόφαση υπάρχει λίστα των συγκεκριμένων ακινήτων, τα οποία εξειδικεύονται με τον ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) τους. Ο ΚΑΕΚ είναι ένας δωδεκαψήφιος αριθμός που προσδιορίζει μοναδικά οποιοδήποτε γεωτεμάχιο στον Ελληνικό χώρο και αποτελεί ουσιαστικά την ταυτότητα του ακινήτου. Στα συνολικά 10.119 ακίνητα περιλαμβάνονται και 58 των οποίων ο ΚΑΕΚ παραπέμπει σε ακίνητα που βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Δράμας.

Η δημοσιογραφική ανάδειξη του θέματος και το γεγονός ότι συμπεριλήφθηκαν στη λίστα και χώροι αρχαιολογικής, πολιτιστικής ή ευρύτερα δημόσιας σημασίας οδήγησε το Υπουργείο Οικονομικών σε έκδοση σχετικής ανακοίνωσης, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Με αφορμή δημοσιεύματα τα οποία αναφερόμενα στην υπουργική απόφαση [ΦΕΚ 2320/Β’/19.6.2018] συνάγουν με τρόπο αυθαίρετο ότι εκχωρούνται “εν κρυπτώ” “δημόσιοι χώροι, κτήρια, πλατείες, αλσύλλια, περιουσίες ιδιωτών κλπ.” στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) επισημαίνονται τα εξής:

Η υπουργική απόφαση για την μεταφορά των ακινήτων ήταν ένα από τα 88 προαπαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης. Συγκεκριμένα στο 75ο προαπαιτούμενο αναφέρει την υποχρέωση μεταφοράς επιπλέον ακινήτων στην ΕΤΑΔ για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης και του προγράμματος.

Αναφορικά με την διαδικασία (όπως αναφέρει και η έκθεση συμμόρφωσης) η μεταφορά των ακινήτων γίνεται κατόπιν εισήγησης από την ΕΕΣΥΠ. Για το σκοπό αυτό η ΕΕΣΥΠ ανέλυσε τα στοιχεία ακινήτων του δημοσίου από τις διαθέσιμες βάσεις (συμπεριλαμβανομένου και του Κτηματολογίου), και υπέβαλε τη σχετική εισήγηση στο Υπουργείο Οικονομικών, βάσει της οποίας εκδόθηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση.

Επισημαίνεται ότι η υπουργική απόφαση δεν σημαίνει αυτομάτως την μεταφορά των ακινήτων αυτών από το δημόσιο στην ΕΤΑΔ/ΕΕΣΥΠ. Θα πρέπει να γίνουν πρώτα οι απαραίτητοι έλεγχοι για να διασφαλιστεί ποιά από αυτά τα ακίνητα δεν είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν στην ΕΤΑΔ. Οι έλεγχοι αυτοί καθίστανται απαραίτητοι λόγω και του ότι η πληροφορία που υπάρχει στις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων είναι πολύ συχνά ελλιπής, καθώς οι φορείς δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες επικαιροποιήσεις και ενημερώσεις με τα πλήρη στοιχεία των ακινήτων που έχουν στην κυριότητά τους.

Θα πρέπει επίσης να είναι ξεκάθαρο ότι τόσο στο νόμο 4389/2016 όσο και στην Υπουργική Απόφαση, τα ακίνητα στα οποία γίνεται αναφορά είναι αυτά που βρίσκονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου με την στενή έννοια. Δεν συμπεριλαμβάνονται δηλαδή ακίνητα τα οποία τελούν νομίμως στην κυριότητα των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ, των ασφαλιστικών ταμείων, των ΔΕΚΟ κλπ. Προφανές δε είναι ότι δεν είναι δυνατόν να μεταβιβαστεί περιουσία ιδιωτών.

Τέλος, αναφορικά με τις κατηγορίες ακινήτων που δεν είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν στην ΕΤΑΔ/ΕΕΣΥΠ αυτές είναι ξεκάθαρες τόσο στην υπουργική απόφαση του Ιουνίου όσο και στον ιδρυτικό νόμο της ΕΕΣΥΠ. Συγκεκριμένα, στην υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2320/Β’/19.6.2018) αναφέρονται ρητά οι προϋποθέσεις μεταφοράς ακινήτων στην ΕΤΑΔ:

“Από τη μεταβίβαση εξαιρούνται όσα τυχόν από τα ανωτέρω ακίνητα εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 4 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 ή, γενικά, η μεταβίβαση τους είναι αντίθετη στις κείμενες διατάξεις.”

Αυτές οι εξαιρέσεις είναι:

α. Αιγιαλοί, παραλίες και παρόχθιες εκτάσεις, υδρότοποι,

β. περιοχές Ramsar,

γ. περιοχές Natura,

δ. αρχαιολογικοί χώροι,

ε. αμιγώς δασικές εκτάσεις, και λοιπά πράγματα εκτός συναλλαγής. (Όπως πλατείες, πεζοδρόμια , δρόμοι, γιαλοί, λιμάνια, όρμοι, λίμνες , κλπ, καθώς και όλα τα κοινόχρηστα, δλδ όλα όσα είναι προορισμένα για την εξυπηρέτηση δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών)”.

Συμπερασματικά: Καμία μεταφορά ακινήτου δεν συντελείται εάν συντρέχει περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 196 του ν.4389/2016. Οτιδήποτε άλλο διακινείται ή τάχα “αποκαλύπτεται” ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα».

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, έχει ήδη συγκροτηθεί διϋπουργική επιτροπή (Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Περιβάλλοντος), η οποία εξετάζει το θέμα για να διακριβωθεί τι ακριβώς περιλαμβάνεται στη λίστα, καθώς υπάρχει ενδεχόμενο ορισμένα ακίνητα, για τα οποία ούτως ή άλλως βάσει νομοθεσίας δεν υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης, να μην έπρεπε να συμπεριληφθούν στη λίστα.

 

Τα 58 ακίνητα στη Δράμα

 

Ανάμεσα στα 58 ακίνητα του Δημοσίου που περιλαμβάνονται στη γενική λίστα με τα 10.119 ακίνητα είναι, μεταξύ άλλων, το Διοικητήριο Δράμας (αριθμ. 46 στη λίστα που δημοσιεύει η «Εργασία… συν»), το πάρκινγκ του Διοικητηρίου (αριθμ. 47), το Αστυνομικό Μέγαρο Δράμας (αριθμ. 48), το κτήριο της Πυροσβεστικής (αριθμ. 49), το Δασαρχείο Δράμας (αριθμ. 53), το Στρατόπεδο Ανδρικάκη (αριθμ. 29 και 30), το Καπνολογικό Ινστιτούτο (αριθμ. 36), ο ΕΛΟΓΑΚ (Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος) (αριθμ. 3), ο Δ’ Παιδικός Σταθμός (αριθμ. 18), οι αποθήκες έναντι της ΕΑΣ (αριθμ. 51), ο όρχος μηχανημάτων έναντι Δασαρχείου (αριθμ. 52), ο χώρος έναντι του Σιδηροδρομικού Σταθμού (αριθμ. 50).

Στο σύνολό τους τα ακίνητα ανήκουν στα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Οικονομίας & Οικονομικών.

Αναλυτικά, τα 58 ακίνητα του Δημοσίου στο Ν. Δράμας που περνούν στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. είναι (δημοσιεύεται η τοποθεσία των ακινήτων, η έκτασή τους, το αν υπάρχει κάποιο κτίσμα σε αυτά, καθώς και το Υπουργείο στο οποίο ανήκουν):

 1. Αμπελάκια, Οικ. 86, 854 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

 1. Προάστειο, Αγρ. 388, 1.725 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 2. Προάστειο, Αγρ. 374, 4.602,53 τ.μ. με κτίσμα 409,99 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 3. Προάστειο, Αγρ. 435, 2.259 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 4. Αμπελόκηποι, Αγρ. 1881, 1.013,42 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 5. Αμπελόκηποι, Αγρ. 1154, 1.750,32 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 6. Αμπελόκηποι, Αγρ. 2294, 4.636,39 τ.μ., Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 7. Αμπελόκηποι, Αγρ. 1356, 1.561,20 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 8. Αμπελόκηποι, Αγρ. 1365, 5.157,29 τ.μ. με κτίσμα, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 9. Αρκαδικός, Αγρ. ΑΝΑΔ 10Β, 10.313,24 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 10. Αρκαδικός Οικ. 61, 1.145,44 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 11. Ν. Αμισός, Αγρ. 283, 909,30 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 12. Αρκαδικός, Οικ. 242, 1.213,01 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 13. Αρκαδικός, Οικ. 241, 3.117,71 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 14. Αρκαδικός, Οικ. 1, 2.922,06 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 15. Αρκαδικός, Οικ. 60, 3.130,33 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 16. Αρκαδικός, Οικ. 41, 5.806,36 τ.μ. με κτίσμα, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 17. Αρκαδικός, Οικ. 112, 1.130,28 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 18. Αρκαδικός Αγρ. 803, 3.086,33 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 19. Νέστου 12, 1.582,42 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 20. Αμπελόκηποι, ΟΤ 1049, Οικ. 01, 1.325,67 τ.μ., Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 21. Στενημάχου και Χρυσοβέργη, 1.031,26 τ.μ., Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 22. Διοικητηρίου 15, 3.009,87 τ.μ., Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 23. Αθηνάς 26, 2.010,06 τ.μ., Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 24. Φιλίππου και Τερψιχόρης, 1.212,12 τ.μ. με κτίσμα 45,49 τ.μ. και αποθήκη 11,07 τ.μ. και αποθήκη 5 τ.μ. και γκαράζ (κλειστό) 11,48 τ.μ., Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

26.Αμπελόκηποι, Αγρ. 450 Γ, 9.073,00 τ.μ. με τρία κτίσματα, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 1. Αμπελόκηποι, Αγρ. 448 Β, 812,76 τ.μ.
 2. 1ης Ιουλίου 19, 992,96 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 3. Αμπελόκηποι, Αγρ. 324, 5.086,45 τ.μ., Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 4. Αμπελόκηποι, Αγρ. 324, 151.558,47 τ.μ. και κτίσμα, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 5. Αμπελόκηποι, Αγρ. 389, 10.887,04 τ.μ., Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 6. Αμπελόκηποι, Αγρ. 389, 4.959,59 τ.μ., Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 7. Αμπελόκηποι, Αγρ. 389, 4.886,18 τ.μ., Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 8. Αμπελόκηποι, Αγρ. 400, 17.119,80 τ.μ., Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 9. Αμπελόκηποι, Αγρ. 389, 12.250,14 τ.μ., Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 10. Αμπελόκηποι, Αγρ. 398, 108.500,21 τ.μ., με κτίσμα 110 τ.μ., με κτίσμα 950 τ.μ. (3 ορ.), με κτίσμα 700 τ.μ. (4 ορ.), με κτίσμα 300 τ.μ. (4 ορ.), με κτίσμα 280 τ.μ. (2 ορ.), με κτίσμα 220 τ.μ. (2 ορ.), με κτίσμα 7, με κτίσμα 8, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 11. Αμπελόκηποι, Αγρ. 401, 29.875,08 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 12. Αμπελόκηποι, Αγρ. 418, 3.920 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 13. Αμπελόκηποι, Αγρ. 444, 2.874,38 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 14. Αμπελόκηποι, Αγρ. 466, 833,54 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 15. Αμπελόκηποι, Αγρ. 465 Β, 1.242,08 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 16. Ιπποκράτους 45 Α, 985,87 τ.μ., Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 17. Αμπελόκηποι, Αγρ. 275, 2.074,11 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 18. Αμπελόκηποι, Αγρ. 124, 821,89 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 19. Ιπποκράτους 4, 1.636,39 τ.μ., Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 20. Ηπείρου και 1ης Ιουλίου 5.527,56 τ.μ. με κτίσμα, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 21. Ηπείρου 45, 2.687,33 τ.μ., Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 22. 1ης Ιουλίου και Χρυσοβέργη, 1.892,84 τ.μ. με κτίσμα 5 ορόφων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 23. Εθν. Αμύνης 77 Α, 813,84 τ.μ. και κτίσμα 936 τ.μ. (2 όροφοι), Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 24. Στενημάχου 2 Γ, 2.949,26 τ.μ., Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 25. Θεμιστοκλέους 66, 7.913,82 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 26. Προάστειο, Αγρ. 23, 22.925,01 τ.μ., Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 27. Αγ. Κωνσταντίνου 1, 5.078,53 τ.μ. με κτίσμα, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 28. Προάστειο, Αγρ. 201, 1.754,95 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 29. Νέα Σεβάστεια, Αγρ. 56, 1.516,64 τ.μ., Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 30. Νέα Σεβάστεια, Αγρ. 57, 1.228,07 τ.μ., Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 31. Νέα Σεβάστεια, Αγρ. 56, 995,51 τ.μ., Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 32. Νέα Σεβάστεια, Αγρ. 1, 1.249,64 τ.μ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων