ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Σύμφωνα με στοιχεία αξιολόγησης 9μηνου που στάλθηκαν από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Δράμας σχετικά με το πώς διακυμάνθηκαν οι τιμές των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Σε σχετικό κείμενο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Δημήτρη Ράγια και τον Γραμματέα κ. Γιώργο Ζουρνατζόγλου αναφέρονται τα εξής:

«Αποδεικνύεται τελικά, βάσει των στοιχείων, ότι η απελευθέρωση των τιμών των ΜΗΣΥΦΑ όχι μόνο δεν μείωσε τις τιμές πουθενά, αλλά αντιθέτως οδήγησε σε μαζικές αυξήσεις και μάλιστα αυξήσεις-φωτιά στις τιμές αυτών των προϊόντων από τις Φαρμακευτικές Βιομηχανίες που τα εμπορεύονται.

Το ευρύτατα χρησιμοποιούμενο επιχείρημα των οπαδών της “απελευθέρωσης” και των διαφόρων “εργαλειοθηκών ΟΟΣΑ” αποδεικνύεται ότι ελάχιστη σχέση έχει με την πραγματικότητα, σε περίπτωση φυσικά που δεν αποτελούσε εξαρχής ένα βολικό προπαγανδιστικό σκόπιμο ψέμα».

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία για τις μεταβολές των τιμών των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων από την ημερομηνία απελευθέρωσης της τιμής (1/1/2017) έως τις 26/9/2017:

-50 κωδικοί παρουσίασαν μεταβολή τιμής στο 9μηνο.

Από αυτούς:

-Οι 49 κωδικοί (το 98%) παρουσίασαν μεταβολή αύξηση τιμής

-Οι 14 κωδικοί (το 28%) παρουσίασαν αύξηση τιμής άνω του 10%

-Οι 9 κωδικοί (το 18%) παρουσίασαν αύξηση τιμής άνω του 20%, μέχρι και 160% αύξηση τιμής

-Μόνο 1 κωδικός (μόλις το 2%) παρουσίασε μείωση τιμής, μόλις 4,88%