Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021, δόθηκε τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, καθώς και των οικογενειών τους.

Συγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, τόσο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, όσο και για την εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ, μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πληροφορήθηκαν τα αποτελέσματα μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ οι καταστάσεις των επιτυχόντων αναρτήθηκαν στα Λύκεια όλη της χώρας. Βέβαια οι καταστάσεις που αναρτήθηκαν, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια λόγω προσωπικών δεδομένων, περιείχαν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

Επίσης, φέτος για πρώτη φορά οι υποψήφιοι που είχαν αιτηθεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής στο Τμήμα επιτυχίας και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής θα ανακοινωθούν κατά τις προσεχείς ημέρες, όταν και θα υπάρξει αναλυτική εγκύκλιος. Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Λιμενικού Σώματος, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις Σχολές.

Η προθεσμία για την εγγραφή των επιτυχόντων στα ΙΕΚ επιτυχίας τους για τα Δημόσια ΙΕΚ των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας είναι από την Πέμπτη 2/9/2021 μέχρι την Παρασκευή 10/9/2021. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί με τις Οδηγίες προς τους επιτυχόντες του παράλληλου μηχανογραφικού.

Η κατάσταση στα πανεπιστημιακά τμήματα της Δράμας

Στα 2 τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με έδρα τη Δράμα, το Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας και το Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, οι επιτυχόντες φοιτητές είναι συνολικά 93. Ο αντίστοιχος αριθμός την περσινή χρονιά ήταν 427.

Συγκεκριμένα, στο τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας εισάγονται από όλες τις κατηγορίες εισακτέων 61 φοιτητές (236 ο περσινός αριθμός) και στο τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος εισάγονται 32 φοιτητές (191 ο περσινός αριθμός).

Όσον αφορά τις βάσεις εισαγωγής, στο τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας, για τους εισακτέους από τα ημερήσια ΓΕΛ, αυτή ήταν 8.976 μόρια. Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) του τμήματος ήταν 9,58. Τα μόρια του πρώτου επιτυχόντος φοιτητή στη συγκεκριμένη κατηγορία ήταν 11.926. Από τις 196 διαθέσιμες θέσεις για τους αποφοίτους των ημερήσιων ΓΕΛ καλύφθηκαν οι 24.

Πέρυσι η βάση εισαγωγής στο τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας για επιτυχόντες από την κατηγορία των ημερησίων ΓΕΛ ήταν 4.850 μόρια. Προκύπτει, δηλαδή, αύξηση 4.126 μορίων (+85,1%).

Στο τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος δεν εισήχθη κανένας φοιτητής από την κατηγορία των ημερήσιων ΓΕΛ. Η ΕΒΕ για το συγκεκριμένο τμήμα ήταν 9,58. Έτσι, από τις 147 διαθέσιμες θέσεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία εισακτέων δεν καλύφθηκε καμία.

Πέρυσι η βάση εισαγωγής ήταν 2.550 μόρια.

Σε μια άλλη βασική κατηγορία εισακτέων, από τα ημερήσια ΕΠΑΛ, στο τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας, η βάση ήταν 5,685 μόρια. Τα μόρια του πρώτου επιτυχόντος φοιτητή στη συγκεκριμένη κατηγορία ήταν 13.315.Η ΕΒΕ του τμήματος ήταν 6,59. Από τις 23 διαθέσιμες θέσεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία εισακτέων καλύφθηκαν οι 19.

Πέρυσι η βάση εισαγωγή στο τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας για επιτυχόντες από την κατηγορία των ημερήσιων ΕΠΑΛ ήταν 6.520 μόρια. Προκύπτει, δηλαδή, μείωση 845 μορίων (-12,9%).

Στο τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, στην ίδια κατηγορία εισακτέων (Ημερήσια ΕΠΑΛ), η βάση εισαγωγής ήταν 6.240 μόρια. Τα μόρια του πρώτου επιτυχόντος φοιτητή στη συγκεκριμένη κατηγορία ήταν 13.800. Η ΕΒΕ του τμήματος ήταν 6,59. Από τις 19 διαθέσιμες θέσεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία εισακτέων καλύφθηκαν και οι 19.

Πέρυσι η βάση εισαγωγή στο τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος για επιτυχόντες από την κατηγορία των ημερήσιων ΕΠΑΛ ήταν 6.715 μόρια. Προκύπτει, δηλαδή, μείωση 475 μορίων (-7,1%).

Οι υπόλοιποι φετινοί εισακτέοι για τα πανεπιστημιακά τμήματα της Δράμας προήλθαν από άλλες κατηγορίες εισακτέων. Συγκεκριμένα για το τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας 2 από τα εσπερινά ΕΠΑΛ, 14 από το 10% από ΓΕΛ (του 2021 και του 2020) και 2 από αλλογενείς. Για το τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 6 από το 10% από ΓΕΛ (του 2021 και του 2020) και 7 από αλλογενείς.