«ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 805 ΕΚ. ΕΥΡΩ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ 368,6 ΕΚ. ΕΥΡΩ – ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ «ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ»

 

  • 3,2 εκ. ευρώ για το Δ. Δράμας από 2 εντάξεις, 238.000 ευρώ για το Παρανέστι από 2 εντάξεις, 206.000 ευρώ για την Προσοτσάνη από 2 εντάξεις, 72.000 ευρώ για το Δοξάτο από 1 ένταξη – Μηδενική η απορρόφηση μέχρι στιγμής για το Δήμο Κ. Νευροκοπίου
  • Απαιτείται ετοιμότητα και υποβολή προτάσεων από όλους τους Δήμους του Νομού, έτσι ώστε να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη απορρόφηση

 

Συγκεντρωτικά στοιχεία για τα Προγράμματα «ΦιλόΔημος Ι και ΙΙ» έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εσωτερικών, επισημαίνοντας ότι «με εντατικούς ρυθμούς εργάζονται τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τον μεγάλο αριθμό προτάσεων που υποβάλλονται συνεχώς από τους Δήμους ολόκληρης της χώρας για την χρηματοδότηση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών από τα δύο Ειδικά Προγράμματα Ενίσχυσης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, “ΦιλόΔημος” και “ΦιλόΔημος ΙΙ”».

Μέχρι στιγμής, με πλήρη έλεγχο αλλά και ταχύτατες διαδικασίες, έχουν εγκριθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 368.647.254,79 ευρώ για 264 Δήμους σε όλη την επικράτεια, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με 326.729.636,64 ευρώ, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει ότι «το μεγάλο ενδιαφέρον των Δήμων οδήγησε ήδη στην αναθεώρηση των προβλεπόμενων διαθέσιμων πόρων για τα δύο προγράμματα. Από τον αρχικό, συνολικό, προϋπολογισμό των 740 εκατ. ευρώ για το 2018, οι πρώτες επτά (7) Προσκλήσεις που ενεργοποιήθηκαν προβλέπουν 805 εκατ. ευρώ και έπεται συνέχεια. Οι συγκεκριμένες επιδόσεις ενισχύουν την προοπτική πλήρους αξιοποίησης συνολικού ποσού των 2,3 δισ. ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας.

Οι επτά προσκλήσεις των δύο «ΦιλόΔημων», που έχουν ενεργοποιηθεί έως τώρα, είναι:

Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος I»

  1. «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» – 200 εκατ. ευρώ
  2. «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης» – 200 εκατ. ευρώ
  3. «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)» – 25 εκατ. ευρώ
  4. «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» – 200 εκατ. ευρώ

Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ»

  1. «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» – 60 εκατ. ευρώ
  2. «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων &αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» – 50 εκατ. ευρώ
  3. «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών των Δήμων της Χώρας» – 70 εκατ. ευρώ

 

Η απορρόφηση για τους Δήμους του Ν. Δράμας

 

Ειδικά για το Νομό Δράμας μέχρι στιγμής από τα Προγράμματα «ΦιλόΔημος Ι και ΙΙ» οι Δήμοι του Νομού λαμβάνουν 4.383.276,69 ευρώ από συνολικά 7 εντάξεις.

Η κατάσταση για κάθε Δήμο έχει ως εξής:

-Δήμος Δράμας: 3.216.600 ευρώ από 2 εντάξεις (318.900 ευρώ από την πρόσκληση για τα σχολικά κτήρια και 2.897.700 ευρώ από την πρόσκληση για την ύδρευση)

-Δήμος Παρανεστίου: 238.002,4 ευρώ από 2 εντάξεις (226.222,4 ευρώ από την πρόσκληση για μηχανήματα έργου και 11.780 ευρώ από την πρόσκληση για τα σχολικά κτήρια)

-Δήμος Προσοτσάνης: 206.474,29 ευρώ από 2 εντάξεις (160.000 ευρώ από την πρόσκληση για μηχανήματα έργου και 46.474,29 ευρώ από την πρόσκληση για τα σχολικά κτήρια).

Μέχρι στιγμής δεν έχει ενταχθεί κάποιο έργο που να αφορά το Δήμο Κ. Νευροκοπίου.

Πάντως, οι δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχονται σε όλους τους Δήμους της χώρας είναι μεγάλες, γεγονός που σημαίνει ότι οι Δήμοι του Ν. Δράμας θα πρέπει να έχουν την ανάλογη ετοιμότητα για υποβολή προτάσεων ένταξης, έτσι ώστε να επιτύχουν την μεγαλύτερη δυνατή χρηματοδότηση.

 

«Το αποτέλεσμα ξεπερνά θετικά τις προσδοκίες όλων των μερών»

 

Στην ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου αναφέρεται ακόμη ότι «η ανταπόκριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι καθοριστική για την αύξηση των διαθέσιμων πόρων και για τη συνέχιση των δύο χρηματοδοτικών προγραμμάτων τα επόμενα χρόνια. Κυρίως, όμως, καταδεικνύει την μεγάλη ανάγκη για τα έργα και συνολικά τις δράσεις που περιλαμβάνονται στις προσκλήσεις των “ΦιλόΔημων”, όπως προέκυψαν μέσω ενός συστηματικού διαλόγου ανάμεσα στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το Υπουργείο Εσωτερικών» και προστίθεται: «Το αποτέλεσμα ξεπερνά θετικά τις προσδοκίες όλων των μερών. Τα δύο χρηματοδοτικά προγράμματα αναδεικνύονται σε πραγματικά εργαλεία για τους δήμους σε καίριους τομείς με πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες, καθώς χρηματοδοτούν δράσεις οι οποίες:

-Δρομολογούν στοχευμένα έργα μικρής κλίμακας, τα οποία είχαν μείνει επί χρόνια στο περιθώριο, παρά την αναγκαιότητά τους

-Λειτουργούν ως “πολλαπλασιαστής” ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες, τόσο στη φάση της κατασκευής, όσο και σε αυτή της λειτουργίας των έργων

-Προστατεύουν το περιβάλλον με την κατασκευή ή αποκατάσταση και επέκταση υφιστάμενων αποχετευτικών υποδομών

-Διασφαλίζουν την επαρκή πρόσβαση σε πόσιμο νερό για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα

-Δημιουργούν ένα περιβάλλον δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για δεκάδες χιλιάδες παιδιά σε όλη τη χώρα μέσω της συνδρομής στην κατασκευή σύγχρονων παιδικών χαρών με νέες προδιαγραφές ασφαλείας

-Υπερδιπλασιάζουν τα διαθέσιμα ποσά για τη συντήρηση σχολείων, καθώς η χρηματοδότηση μέσω του “ΦιλόΔημος ΙΙ” είναι επιπρόσθετη της ετήσιας τακτικής ενίσχυσης για τον ίδιο σκοπό, η οποία αυξήθηκε για το 2018 στα 28 εκατ. ευρώ

-Ενισχύουν τις δομές της Πολιτικής Προστασίας μέσω της προμήθειας μηχανημάτων έργου, έπειτα από πολλά χρόνια και στη βάση των αναγκών που διαπιστώνουν οι ίδιοι οι δήμοι

-Ενεργοποιούν διαθέσιμους πόρους που δεν αρκούσαν από μόνοι τους για την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων».

Ακόμη, στην ίδια ανακοίνωση του ΥΠΕΣ επισημαίνεται ότι «τα Προγράμματα “ΦιλόΔημος” δεν είναι “ασκήσεις επί χάρτου”. Δρομολογήθηκαν γρήγορα σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με στόχο να αποδώσουν καρπούς το ταχύτερο δυνατό. Τον Δεκέμβριο του 2017 ψηφίστηκε ο ν.4509/2017 και τον Φεβρουάριο του 2018 ενεργοποιήθηκαν οι πρώτες Προσκλήσεις. Με την ίδια λογική εργάζονται και οι αρμόδιες υπηρεσίες για την ταχύτερη αξιολόγηση και ένταξη των υποβαλλόμενων προτάσεων. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες από την κατάθεση των φακέλων, ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν έργα Ύδρευσης και Αποχέτευσης προϋπολογισμού 247 εκατ. ευρώ. Διαδικασίες και άνθρωποι υποτάχθηκαν στους στόχους της ταχύτητας με διαφάνεια και τεχνοκρατική πληρότητα για να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση».

Ακόμη, το Υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει: «Από το 2010 και έπειτα, τα έσοδα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συρρικνώθηκαν περίπου κατά 65%. Το 2018 σημειώθηκε για πρώτη φορά μικρή αλλά διακριτή αύξηση της χρηματοδότησής τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Παρ’ ότι δεν αναπληρώνονται οι απώλειες, τόσο αυτή η αύξηση όσο και τα Προγράμματα “ΦιλόΔημος”, εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλέγμα ενίσχυσης των ΟΤΑ με σειρά νέων εργαλείων ή υφιστάμενων που αναβαθμίστηκαν, τα οποία θεσπίστηκαν και εφαρμόστηκαν από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών. Ενδεικτικά, μόνο το 2018, έχουν δοθεί

-ως έκτακτη ενίσχυση 20,6 εκατ. ευρώ στους ορεινούς και μικρούς νησιωτικούς Δήμους

-περίπου 95 εκατ. ευρώ για την εξόφληση οφειλών Δήμων μετά από δικαστικές αποφάσεις (ΑΚΣΙΑ)

-περισσότερα από 30 εκατ. ευρώ για αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνιών και για τη αντιμετώπιση φαινομένων λειψυδρίας

Σημαντικές ενισχύσεις δόθηκαν στους Δήμους για τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους, από το πρόγραμμα των 326 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν γι’ αυτό το σκοπό. Πρόσφατα ανακοινώθηκαν ενισχύσεις ύψους 95 εκατ. ευρώ για την αναδιαμόρφωση δημοτικών παιδικών σταθμών, ώστε να προσαρμοστούν στις νέες προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας».