ΣΤΑ 7.794 ΜΟΡΙΑ Η ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΓΕΛ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ 6.923 ΜΟΡΙΑ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

Ανακοινώθηκαν την Τρίτη 27 Αυγούστου 2019 τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δίνοντας με αυτό τον τρόπο

τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων και των οικογενειών τους, καθώς ταυτόχρονα έγινε γνωστή και η σχολή που εισάγεται κάθε απόφοιτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι πληροφορήθηκαν τα αποτελέσματα μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ οι καταστάσεις των επιτυχόντων αναρτήθηκαν στα Λύκεια όλη της χώρας. Βέβαια οι καταστάσεις που αναρτήθηκαν περιείχαν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του. Επίσης ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα των εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε.

Με τις αλλαγές στον εκπαιδευτικό χάρτη, στη Δράμα πλέον έχουν έδρα 2 πανεπιστημιακά τμήματα, το Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας και το Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, τα οποία για πρώτη φορά υπήρξαν στα μηχανογραφικά και τα οποία ανήκουν στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), το οποίο προήλθε από τη συγχώνευση του «παλιού» Διεθνούς Πανεπιστημίου και των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων στα δύο πανεπιστημιακά τμήματα εισάγονται συνολικά 427 επιτυχόντες φοιτητές, 238 στο Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας και 189 στο Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος. Από τις διαθέσιμες θέσεις δεν πληρώθηκαν οι 42, για εισακτέους από τις δευτερεύουσες κατηγορίες Εσπερινά ΕΠΑΛ, Αλλογενείς εκτός Ε.Ε. και Αλλογενείς Ε.Ε. (από 21 σε κάθε τμήμα).

Οι βάσεις εισαγωγής στις κύριες κατηγορίες αποφοίτων για τα δύο τμήματα της Δράμας ήταν οι εξής:

Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας:

Ημερήσια ΓΕΛ 7794 μόρια

Ημερήσια ΕΠΑΛ 6.390 μόρια

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Ημερήσια ΓΕΛ 6.923 μόρια

Ημερήσια ΕΠΑΛ 6.090 μόρια

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε, πέρα από τις βάσεις εισαγωγής, και τα μόρια του πρώτου εισακτέου σε κάθε σχολή. Στο τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος από τους αποφοίτους ημερήσιων ΓΕΛ ο πρώτος εισακτέος συγκέντρωσε 12.363 μόρια, ενώ στο τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας ο πρώτος εισακτέος συγκέντρωσε 13.416. Από τους αποφοίτους ημερησίων ΕΠΑΛ, ο πρώτος εισακτέος στο τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος εισήχθη με 10.455 μόρια και στο τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας με 15.295 μόρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τα τμήματα της Δράμας δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με τις περσινές βάσεις, καθώς για πρώτη φορά φέτος δέχονται εισακτέους ως νεοσύστατα πανεπιστημιακά τμήματα.