Στις θετικές εξελίξεις, σχετικά με την εκπόνηση νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου για το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, αναφέρεται σε κείμενό της, το οποίο αναρτήθηκε στο facebook, η Διοικήτρια του νοσηλευτικού ιδρύματος κ. Θεσσαλονικιά Καρατζόγλου.

Μάλιστα, όπως σημειώνεται, η εκπόνηση του σχεδίου πραγματοποιήθηκε μετά από δωρεά της εταιρείας Raycap για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών ύψους 110.000 ευρώ.

Μεταξύ άλλων, στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Νοσοκομείου προβλέπεται και η σύσταση Μονάδας Χημειοθεραπείας.

Όπως αναφέρει η κ. Καρατζόγλου, το Επιχειρησιακό Σχέδιο έχει λάβει προέγκριση σκοπιμότητας από το Υπουργείο Υγείας (διά της 4ης Υ.Πε.) «και με τη βοήθεια των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών παραγόντων, θα αξιοποιηθούν ώστε να χρηματοδοτηθούν τα αναγκαία έργα είτε από Ιδιώτες, είτε από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους». Βέβαια, η Διοικήτρια του Νοσοκομείου σημειώνει επίσης ότι «ο δρόμος είναι μακρύς και οι ωριμάνσεις των έργων είναι γνωστό ότι απαιτούν πολύ χρόνο, αλλά με την αρωγή των δωρητών βραχύνονται κατά πολύ».

Αναλυτικά στο κείμενο της κ. Καρατζόγλου, με τίτλο «Όταν ο ορθολογισμός στον σχεδιασμό φέρνει θετικά αποτελέσματα», αναφέρονται τα εξής:

Από την αρχή της θητείας μου (πριν περίπου 14 μήνες), ήταν βασική προτεραιότητα η εκπόνηση νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου για το νοσοκομείο μας. Και αυτό για δύο λόγους:

α) Το επιχειρησιακό σχέδιο αποτυπώνει την πορεία αναβάθμισης και περιγράφει όλες τις δράσεις που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό και εξορθολογισμό της λειτουργίας του.

β) από το υπάρχον θεσμικό και νομικό πλαίσιο προκύπτει ότι για να υπάρχει χρηματοδότηση σε οιαδήποτε πεδίο πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη πρόβλεψη στο επιχειρησιακό σχέδιο.

Η οριστικοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του νοσοκομείου μας, λόγω προτεραιοτήτων που προέκυψαν απρόοπτα από την πανδημία COVID-19 έγινε τον Ιούλιο του 2020, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προωθήθηκε στην 4η Υ.Πε. τον Αύγουστο του 2020 και από εκεί στο Υπουργείο Υγείας.

Για την εκπόνησή του έγιναν πάμπολλες συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων με τα στελέχη της Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Διοικητικής και Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς και των ανεξάρτητων Τμημάτων του Νοσοκομείου.

Κεντρικό όμως ρόλο είχε ο ιατρός και Βουλευτής κος Μπλούχος Κωνσταντίνος, που συνδυάζοντας τον ενθουσιασμό του για πρόοδο και την βαθιά γνώση των σύγχρονων δομών Υγείας αλλά και αυτών του Νοσοκομείου, υπήρξε ο θεμελιώδης συνεργάτης στην προσπάθεια αυτή.

Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Νοσοκομείου μας μεταξύ πολλών άλλων προβλέπονται:

  1. Η αναβάθμιση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού με την σύγχρονη μεταφορά της σε άλλο χώρο και η δημιουργία Νεφρολογικής Κλινικής.
  2. Η ίδρυση και λειτουργία Πνευμονολογικής Κλινικής.
  3. Η σύσταση Μονάδας Χημειοθεραπείας.
  4. Η επέκταση και αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.).
  5. Η αύξηση της δυνατότητας περίθαλψης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), με προσαρμογή της στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι 12 κλίνες/100.000 κατοίκους.
  6. Η μεταφορά του Φαρμακείου σε κατάλληλο χώρο (προκειμένου να καταστεί δυνατή η αδειοδότησή του).

Η εταιρεία RAYCAP Α.Ε. αναζητώντας πεδίο κοινωνικής προσφοράς ήταν πάντα αρωγός του νοσοκομείου μας. Στις αρχές του φθινοπώρου μάλιστα, ο κος Αποστολίδης Κωνσταντίνος – Ιδρυτής και Πρόεδρος της, με στελέχη της επιχείρησής του, επισκέφθηκε το νοσοκομείο μας και σε πολύωρη σύσκεψη ενημερώθηκε αυτοπροσώπως για τον νέο σχεδιασμό μας και τις ανάγκες που προκύπτουν από αυτόν. Από την σύσκεψη αυτή προέκυψε η ισχυρή θέληση της RAYCAP να βοηθήσει με δωρεές την προσπάθεια εκσυγχρονισμού του Νοσοκομείου μας.

Πριν όμως προχωρήσει σ’ αυτό, έπρεπε να γίνει επισκόπηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, να ελεγχθεί ως προς τον ρεαλισμό του και την συμπόρευσή του με τις παγκόσμιες αλλά και ευρωπαϊκές τάσεις στον τομέα των μονάδων υγείας. Για τον σκοπό αυτό ανατέθηκε από την RAYCAP (με δικές τις δαπάνες-δωρεά προς το Γ.Ν. Δράμας) η εκπόνηση διερευνητικής μελέτης σε διεθνή εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων με έδρα το Λονδίνο. Έκτοτε βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή, τόσο με την Λονδρέζικη εταιρεία, όσο και με τα στελέχη της εταιρείας RAYCAP. Μας ζητήθηκαν δεκάδες στοιχεία (γεωγραφικά – πληθυσμιακά – χωροταξικά – στατιστικά περίθαλψης ασθενών – σχέδια – αδειοδοτήσεις – πιστοποιήσεις κλπ). Μετά από μερικούς μήνες είχαμε την πρώτη προσέγγιση των απόψεων της εταιρείας ως προς την οργάνωση και τη στοχοθεσία του νοσοκομείου.

Με μεγάλη ανακούφιση διαπιστώσαμε και εμείς και η RAYCAP, ότι τα διαλαμβανόμενα στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Νοσοκομείου μας, σχεδόν ταυτίζονταν με τα αρχικά αποτελέσματα της μελέτης της Λονδρέζικης εταιρείας. Τα οριστικά αποτελέσματα θα μας δοθούν σύντομα.

Με αυτό το δεδομένο, η εταιρεία RAYCAP ανέθεσε σε ομάδα Ελλήνων ειδικών μελετητών δημοσίων έργων την εκπόνηση μελέτης για την επέκταση του Τ.Ε.Π. αλλά και της Μ.Ε.Θ.. Η άριστη συνεργασία του νοσοκομείου μας με τα στελέχη της RAYCAP και τους μελετητές είχε τάχιστα αποτελέσματα. Σε πρώτη φάση μας παραδόθηκε η προμελέτη όπου προβλέπεται η επέκταση του Τ.Ε.Π., καθώς και αυτή της αναδιαμόρφωσης των υφιστάμενων χώρων Μ.Ε.Θ. και Τ.Ε.Π.. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων των επεκτάσεων είναι 4.335.680,13€ και περιλαμβάνει όλα τα έργα πολιτικού μηχανικού καθώς και όλες τις δαπάνες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καλύπτοντας και την ενεργειακή αναβάθμισή τους.

Οι δύο μελέτες:

α) ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ και

β) ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) και ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» που χρηματοδοτήθηκαν από την εταιρεία RAYCAP και κόστισαν 110.000€, είναι πολύτιμο εργαλείο στα χέρια της Διοίκησης του Νοσοκομείου.

Μετά την προέγκριση σκοπιμότητάς τους από το Υπουργείο Υγείας (διά της 4ης Υ.Πε.) και με την βοήθεια των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών παραγόντων, θα αξιοποιηθούν ώστε να χρηματοδοτηθούν τα αναγκαία έργα είτε από Ιδιώτες, είτε από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους.

Ο δρόμος είναι μακρύς και οι ωριμάνσεις των έργων είναι γνωστό ότι απαιτούν πολύ χρόνο, αλλά με την αρωγή των δωρητών βραχύνονται κατά πολύ.

Ως εκπρόσωπος του νοσοκομείου, ευχαριστώ θερμά την εταιρεία RAYCAP για άλλη μία φορά, που μας έδωσε όπλα ώστε να διεκδικήσουμε για τον τόπο μας καλύτερες υπηρεσίες υγείας.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ