Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)» ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση διάρκειας 2 ετών. Προβλέπεται δε, η δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του συγχρηματοδοτούμενο προγράμματος.

Οι προσλήψεις είναι συνολικά 1.935, εκ των οποίων οι 30 αφορούν την ΤΟΜΥ Δράμας και οι 12 την ΤΟΜΥ Δοξάτου.

Συγκεκριμένα για την ΤΟΜΥ Δράμας προβλέπονται οι εξής θέσεις:

11 θέσεις ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας/Εσωτερική Παθολογίας

2 θέσεις ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Παιδιατρικής

5 θέσεις ΠΕ Νοσηλευτικής και σε έλλειψη ΤΕ Νοσηλευτικής

2 θέσεις ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και σε έλλειψη ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

4 θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και σε έλλειψη ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

6 θέσεις ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας

Για την ΤΟΜΥ Δοξάτου προβλέπονται οι εξής θέσεις:

4 θέσεις ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας/Εσωτερική Παθολογίας

1 θέση ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Παιδιατρικής

2 θέσεις ΠΕ Νοσηλευτικής και σε έλλειψη ΤΕ Νοσηλευτικής

1 θέση ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και σε έλλειψη ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

2 θέση ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και σε έλλειψη ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

2 θέσεις ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω διαδικασία, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του διαδικτυακού τόπου του υπουργείου Υγείας (tomy.moh.gov.gr) αίτηση συμμετοχής από τις 29 Μαρτίου και ώρα 9.00 έως τις 12 Απριλίου και ώρα 23.59.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στον προκαθορισμένο διαδικτυακό τόπο.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη