ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΕ ΦΕΚ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

 

  • 32 περισσότεροι εισακτέοι για το 2018 σε σχέση με το 2017
  • Αύξηση 18 θέσεων στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (163 από 145) και 14 θέσεων στο Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (124 από 110)
  • Σταθεροί οι εισακτέοι στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου (120 θέσεις)
  • Συνολικά 74.692 εισακτέοι σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 με αύξησή τους κατά 3.966 θέσεις

 

 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1123 Β’/27-3-2018) η Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019».

Συνολικά για το 2018 οι θέσεις εισακτέων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι 74.692 ενώ για το 2017 ήταν 70.726. Κατά συνέπεια η αύξηση ανέρχεται σε 3.966 θέσεις.

Ειδικότερα για τα 3 Τμήματα του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα τη Δράμα οι εισακτέοι συνολικά για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι 407, δηλαδή 32 περισσότεροι σε σχέση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Αναλυτικά, στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος οι εισακτέοι για το 2018 είναι 163, 18 περισσότεροι σε σχέση με το 2017 που ήταν 145. Στο Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών οι εισακτέοι για το 2018 είναι 124, 14 περισσότεροι σε σχέση με το 2017 που ήταν 110. Τέλος, για το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου οι εισακτέοι για το 2018 είναι 120, όσοι ήταν και το 2017.