ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΥΨΟΥΣ 136 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»

 

 

Νέες εντάξεις 58 έργων και μελετών του Προγράμματος «ΦιλόΔημος», συνολικού προϋπολογισμού 135.922.680,11 ευρώ, εγκρίθηκαν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση.

Οι νέες εντάξεις αφορούν στην υλοποίηση έργων σε όλη τη χώρα, στους τομείς της ύδρευσης, της αποχέτευσης, της αντιπλημμυρικής προστασίας, της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, της αγροτικής οδοποιίας και της ανέγερσης και επανάχρησης δημοτικών κτιρίων, για την κάλυψη βασικών αναγκών (κατασκευή νέων σχολικών συγκροτημάτων,  προσθήκη αιθουσών διδασκαλίας κ.ά.).

Όπως έχει τονίσει ο Υπουργός Εσωτερικών, το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» αφορά σε εκατοντάδες έργα σε όλη τη χώρα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές δίνονται στους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αυστηρά και αντικειμενικά κριτήρια, για να ωριμάσουν επιτέλους μελέτες που για χρόνια ήταν στο συρτάρι και να υλοποιηθούν στοχευμένα έργα βασικών υποδομών, τα οποία τα έχουν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες.

Ειδικότερα, τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, αφορούν τους εξής τομείς:

-«Βελτίωση των Υποδομών των Δικτύων Ύδρευσης»

-«Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων»

-«Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της χώρας»

-«Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας»

-«Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών Κτιρίων»

-«Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές»

-«Εμβληματικά έργα ύδρευσης»

-«Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης

(Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού»

Στην πρόσκληση για «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» εντάχθηκαν ο Δήμος Δράμας για την «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» με ποσό 860.000 ευρώ και ο Δήμος Δοξάτου για την «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Δοξάτου» με 860.000 ευρώ.