«ΑΜΠΕΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΣ ΤΗΣ ΗΔΩΝΙΔΑΣ ΓΗΣ»

 

Σάββατο 17/03/2018 στο Ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ της Δράμας

14.00 Έναρξη της διαγωνιστικής δοκιμασίας.

18.00 Τέλος δοκιμασίας, διάλειμμα.

19.30 Απονομή Βραβείων.

Ακολουθεί δεξίωση με μπουφέ και οίνους τόσο των φημισμένων Οινοποιείων της περιοχής όσο και των διαγωνιζομένων δειγμάτων.

Όσοι από τους φίλους μας ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό θα πρέπει μέχρι την 10η Μαρτίου 2018 (ημερομηνία παραλαβής) να έχουν αποστείλει τα δείγματα.

Κατηγορίες Οίνων:

  1. ΛΕΥΚΟΙ – ΡΟΖΕ (ανεξαρτήτως χρονιάς. Σημείωση: Εάν έχουμε ικανές συμμετοχές θα κάνουμε δύο κατηγορίες ξεχωριστές: Μία Λευκά και μία Ροζέ)
  2. ΕΡΥΘΡΟΙ ΦΡΕΣΚΟΙ ΟΙΝΟΙ του 2017
  3. ΕΡΥΘΡΟΙ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΙ ΟΙΝΟΙ (2016 και προγενέστεροι)

Κατηγορίες Αποσταγμάτων (Διήμερων Αποστακτήρων):

  1. ΣΚΕΤΑ
  2. ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
  3. ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΑ

Για κάθε δείγμα οίνου θα σταλούν 2 (δύο) φιάλες 0,75 λίτρου

Για τα αποστάγματα μία φιάλη l000 ml ή δύο των 500 ml.

Κάθε δείγμα θα φέρει πινακίδα-ετικέτα, όπου θα αναγράφεται

Για τους Οίνους: Ονοματεπώνυμο του διαγωνιζομένου, η ποικιλία και η χρονιά

Για τα Αποστάγματα: Ονοματεπώνυμο του διαγωνιζομένου και το είδος του αποστάγματος

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν με περισσότερα του ενός δείγματα για κάθε κατηγορία.

Τιμή συμμετοχής: Για κάθε δείγμα 5 (πέντε) ευρώ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6985 018250 Θανάσης & 6972 996684 Γιώργος.

 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Αθανάσιος Κύρτσης