Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, με θέμα «Υποβάθμιση-απαξίωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφορία και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής», κατέθεσε η Βουλευτής Ν. Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κα Χαρά Κεφαλίδου.

Η αναφορά έχει ως εξής:

Με επιστολή της η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.), από τις 17 Ιουνίου 2022, αναφέρεται στην υποβάθμιση και την απαξίωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην Ελλάδα, υποβάθμιση και σε επίπεδο Ι.Ε.Π., αφενός με την απουσία αντίστοιχης θέσης Συμβούλου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης για την Αειφορία και αφετέρου αυτόνομης μονάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφορία στο Τμήμα Α’: Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, όπως αυτά ήταν θεσμοθετημένα στο παρελθόν, στο πλαίσιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Στην με αρ. πρωτ. 6893/3-6-2022 (ΑΔΑ: 9ΝΩΓΟΞΛΔ-2Τ1) ανακοίνωση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., προκηρύχθηκε θέση Συμβούλου Α’, Φυσικών Επιστημών και Αειφορίας, γεγονός που αποδεικνύει τη σαφή υποβάθμιση τόσο της εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών όσο και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

Στην επιστολή της η Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. τονίζει ότι:

-Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφορία είναι διεπιστημονική και κανένα γνωστικό αντικείμενο δεν μπορεί να την επικαλείται ως δικό του θέμα, αλλά όλα τα γνωστικά αντικείμενα μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτήν

-Η συνένωση, σε επίπεδο Συμβούλων Ι.Ε.Π., Φυσικών Επιστημών και Αειφορίας, είναι απολύτως λανθασμένη που οδηγεί τελικά στην υποβάθμιση και των δύο επιστημονικών πεδίων

και εκφράζει την ανάγκη δημιουργίας διακριτών θέσεων Συμβούλων Ι.Ε.Π. τόσο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφορία όσο και για τις Φυσικές Επιστήμες, με σκοπό να διατηρηθεί υψηλό το επίπεδό τους, όπως ήταν και στο παρελθόν.

Σας επισυνάπτω την επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.), και ζητώ να εξετάσετε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ικανοποίησης του αιτήματός τους.