ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση υπ’ Αριθμ. 2/94253/0025 ΦΕΚ 5960/31.12.2018 Τεύχος Β με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις διατήρησης της ισχύος της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε περιπτώσεις ρυθμίσεων δανείων». Η απόφαση αυτή επιλύει μια σειρά από ζητήματα που είχαν προκύψει στην εφαρμογή του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών στις τράπεζες και ειδικότερα στο άρθρο 103.

Συγκεκριμένα η απόφαση προβλέπει:

Α. «Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι δανειολήπτες, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, δύναται να ρυθμίζουν κατά το άρθρο 103 του ν. 4549/2018 δάνεια, που τελούν υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 2322/1995 και ν. 4549/2018 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων, χωρίς την παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα συνήθη τραπεζικά κριτήρια, με γνώμονα την αύξηση της πιθανότητας αποπληρωμής του δανείου εκ μέρους του δανειολήπτη.

Β. Οι ρυθμίσεις εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων πραγματοποιούνται, χωρίς να επέρχεται αύξηση της εγγυητικής του ευθύνης.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ανατρέξουν για περισσότερες λεπτομέρειες στο ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε η απόφαση.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας κ. Στέφανος Γεωργιάδης, ορισμένος υπεύθυνος από την Κεντρική Ένωσης Επιμελητήριών Ελλάδος στην επιτροπή του Λογιστηρίου του Κράτους, για θέματα Εγγυήσεων του Δημοσίου, μετά από συνεχείς προσπάθειες & συνεπικουρούμενος από άλλα Επιμελητήρια και πάντα σε συνεργασία με τις διευθύνσεις των αρμόδιων Υπουργείων και την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κατάφεραν την θετική έκβαση του ζητήματος που απασχολούσε 24 Νομούς της χώρας και χιλιάδες επιχειρήσεις.

 

Στέφανος Γεωργιάδης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας