Στην υπογραφή σύμβασης έργου για την ανέγερση Ειδικού κτιρίου επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης κρατουμένων στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στον Νικηφόρο Δράμας, προχώρησε την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤΥΠ ΑΕ κ. Γιάννης Χαρωνίτης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 761.600,01 ευρώ (με ΦΠΑ). Ανάδοχος είναι η «Κοινοπραξία Μιχαηλίδης Παύλος του Κων/νου – Αλεξάνδρου – Μιχαηλίδης Θεόδωρος και Σια Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Energy Projects». Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 1 έτους.