ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση και Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, με θέμα «Με κλείσιμο απειλείται το 90% των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης», κατέθεσαν Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, μεταξύ των οποίων και η Βουλευτής Ν. Δράμας κ. Χαρά Κεφαλίδου.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 79732/27.07.20 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, που αφορά στο «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» που υπογράφηκε από τη Γ.Γ. του Υπουργείου Εργασίας κα Στρατινάκη, τον Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης κ. Βούτσινο και τον Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Σκάλκο, χωρίς όμως καμία προηγούμενη δημόσια διαβούλευση, ούτε τουλάχιστον με τους ενδιαφερομένους φορείς, δημιουργούνται ανυπέρβλητα προβλήματα και κινδυνεύει με κλείσιμο το 90% των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) ιδιαίτερα στην Περιφέρεια.

Επειδή κάθε νέα ρύθμιση και θέσπιση αυστηρότερων προδιαγραφών, ιδιαίτερα σήμερα εν καιρώ πανδημίας και δεδομένης της οικονομικής δυσχέρειας που συνεπάγεται, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν κοινής αποδοχής και μετά από δημόσια διαβούλευση, πρέπει να δίνεται ένα χρονικό περιθώριο συμμόρφωσης στα νέα δεδομένα, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι πάροχοι κατάρτισης σε όλη την επικράτεια.

Επειδή ναι μεν πρέπει να υπάρχουν προδιαγραφές για τους παρόχους κατάρτισης, αλλά προδιαγραφές αντικειμενικές και όχι προδιαγραφές που πληρούν λίγοι μόνο μεγάλοι πάροχοι, που υπάρχουν μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και κατά συνέπεια εξοντωτικές για τη συντριπτική πλειοψηφία των υπολοίπων παρόχων κατάρτισης, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να κλείσουν τα περισσότερα μικρομεσαία ΚΔΒΜ της Περιφέρειας.

Επειδή δεν μπορεί να ζητείται σήμερα από τα Κέντρα Κατάρτισης για να μπορούν να συμμετέχουν στα επόμενα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), εκτός από το εκπαιδευτικό προσωπικό, να έχουν τουλάχιστον πέντε Μονάδες Ετήσιας Εργασίας (5 ΕΜΕ), δηλαδή οι επιχειρήσεις πρέπει να κρατάνε πέντε σταθερά άτομα διοικητικό προσωπικό επί πλέον των καθηγητών, ειδικά στις σημερινές συνθήκες της πανδημίας και ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν συνέχεια επιδοτούμενα προγράμματα και όταν τα προγράμματα αυτά πληρώνονται με μεγάλη χρονική καθυστέρηση (ένα και δύο χρόνια).

Επειδή σε συνέχεια του προηγουμένου, υπάρχει η απαίτηση το κάθε ΚΔΒΜ να έχει καταθέσει την εφορία, να έχει πληρώσει τους καθηγητές, τους υπαλλήλους, το ΙΚΑ, τις διαφημίσεις και όλα τα έξοδα που απαιτεί ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα.

Επειδή απαιτούνται προσέτι πάρα πολλές άλλες προδιαγραφές (ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 27701:2019) καθώς επίσης και Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (ΟΣΤΚ) κλπ., οι οποίες είναι εκ των πραγμάτων ανέφικτο να ικανοποιηθούν όλες από το τα περισσότερα ΚΔΒΜ και ειδικά αυτή την περίοδο της κρίσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Επειδή στον χώρο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) μετά από τη μεγάλη αποτυχία του προγράμματος Voucher Επιστημόνων με τα 600€, εξαιτίας των αστοχιών των πλατφορμών εκπαιδευτικού υλικού που ανήκαν σε πολύ λίγους και συγκεκριμένους ιδιοκτήτες μεγάλων ΚΔΒΜ και με τις οποίες πλατφόρμες εκπαιδευτικού υλικού υποχρεώθηκαν από την κυβέρνηση όλα τα ΚΔΒΜ να συνάψουν σύμβαση, έρχεται τώρα η ίδια η κυβέρνηση να επιβραβεύσει τους υπεύθυνους, δηλαδή να δώσει την ‘πίτα’ των επιδοτούμενων προγραμμάτων μόνο σε αυτά τα μεγάλα Κέντρα που ευθύνονται για την αποτυχία του προηγουμένου προγράμματος ΣΕΚ.

Μετά τα ανωτέρω ερωτώνται οι Υπουργοί:

  1. Σε ποιες άμεσες διορθωτικές ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να χαλαρώσουν οι εξοντωτικές προδιαγραφές και να μην οδηγηθεί ο κλάδος των ΚΔΒΜ πανελλαδικά σε μαρασμό και να αποφύγουμε το κλείσιμο όλων των μικρομεσαίων Κέντρων της Περιφέρειας;
  2. Επειδή δεν εξασφαλίζεται με τις νέες προδιαγραφές σε καμία περίπτωση η διαφάνεια και η ποιοτική εκπαίδευση, απεναντίας δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης όχι σε δομές ολόκληρης της χώρας, αλλά σε λίγες μόνο με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, είναι στις προθέσεις σας να δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα προσαρμογής των Παρόχων Κατάρτισης στις νέες προδιαγραφές, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι στο πρόγραμμα ΣΕΚ;
  3. Πως δικαιολογείτε την άνιση αυτή μεταχείριση και τακτική σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΚΔΒΜ με το να βάζετε τις ίδιες απαιτήσεις σε Ε.Μ.Ε. και όχι μόνο, σε ένα Κ.Δ.Β.Μ. που καταρτίζει 100 άτομα τον χρόνο και σε ένα Κ.Δ.Β.Μ. που καταρτίζει 2.000 και πλέον άτομα τον χρόνο;