Στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος «ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ – ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη μεταξύ των νέων ανθρώπων στις μικρές πόλεις», ο σύλλογος «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (ΚΔ.Ε.Τ.Υ.Δ.)» πρόκειται να υποδεχθεί στην Δράμα, την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ., τους εταίρους του προγράμματος στην αίθουσα «Ανδρέα Παπανδρέου» της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ

Στην σύμπραξη συμμετέχουν οι εκπρόσωποι από τις χώρες:

  • Πολωνία, Stowarzyszenie Rozprawy o Europa
  • Βουλγαρία, Academy for Active Youth
  • Ιταλία, Mobility Opportunities Happening APS

Στόχος του προγράμματος είναι, η οικοδόμηση μιας ισχυρής και μακροπρόθεσμης εταιρικής σχέσης των οργανώσεων που ασχολούνται με την κοινωνική ένταξη των νέων, από μικρότερες πόλεις , χωρών της Ευρώπης, ώστε να ενισχυθεί το δυναμικό των μικρών οργανώσεων.

Οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν κατά την διάρκεια των δύο χρόνων του προγράμματος, σκοπό έχουν να ενθαρρύνουν την συμμετοχή των νέων ανθρώπων σε συγκεκριμένες δράσεις έτσι ώστε να τους παρέχουν κίνητρα προκειμένου να επενδύσουν στις τοπικές τους κοινωνίες και να συμβάλλουν, στην οποιαδήποτε μορφής, ανάπτυξή τους.