Ενεργοποιείται από την προσεχή Δευτέρα ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για τους πολίτες άνω των 60 ετών.

Υποχρεωτικός εμβολιασμός για τους άνω των 60: Τα πρόστιμα

Όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, όσοι δεν έχουν κάνει καμία δόση έως τις 16 Ιανουαρίου θα πληρώνουν πρόστιμο 100 ευρώ το μήνα, ενώ 50 ευρώ είναι το πρόστιμο ειδικά για τον Ιανουάριο και μισό πρόστιμο αν τελικά ο εμβολιασμός γίνει μέχρι τις 15. Για τους άνω των 60, το πιστοποιητικό λήγει στους 7 μήνες μετά τη 2η δόση.

 

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει στην επιβολή διοικητικής κύρωσης η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία αφορά σε περίπου 300.000 ανεμβολίαστους. Από τις καμπάνες γλιτώνουν όσοι έχουν κλείσει ραντεβού για πρώτη δόση ή για τρίτη δόση μέχρι τις 16 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το imerisia.gr.

Ποιοι εξαιρούνται από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό

Από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες πολιτών και εφόσον διαπιστωθεί ότι εμπίμπτουν σε αυτές δεν θα κληθούν να πληρώσουν το σχετικό πρόστιμο. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εμβολιασμού COVID-19 (emvolio.gov.gr), έχουν αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες για τους λόγους απαλλαγής .

 

Σύμφωνα με αυτές, εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού µέτρου του εµβολιασµού κατά του COVID-19 οι πολίτες εκείνοι που έχουν αποδεδειγµένα λόγους υγείας που εµποδίζουν τη διενέργεια του εµβολίου και συγκεκριμένα:

 • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση
 • Διαγνωσµένη αλλεργία
 • Σύνδροµο θρόµβωσης µε θροµβοπενία
 • Ιστορικό θροµβοπενίας
 • Διάγνωση περικαρδίτιδας ή µυοκαρδίτιδας

Πως κάνετε αίτηση απαλλαγής

 

Αρμόδιες για τη λήψη της απόφασης απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού είναι οι τριμελείς επιτροπές σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια, που συνιστώνται µε απόφαση των διοικητών τους οι οποίες µμπορούν να ζητούν και να λαμβάνουν υπόψη τους τη γνώμη αρμόδιου κατά ειδικότητα ιατρού, εφόσον δεν µμετέχει ήδη στη συγκρότηση της επιτροπής, ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας.

 

 Οι αιτήσεις εξαίρεσης από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού διαβιβάζονται αυθημερόν αποκλειστικά µέσω του θεράποντος ιατρού σε ηλεκτρονική διεύθυνση που ανακοινώνεται στον ιστότοπο κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

Η αίτηση περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία του αιτούντος καθώς και του θεράποντος ιατρού:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την αποστολή της απόφασης της αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής
 • Ημερομηνία της αίτησης απαλλαγής

Ο λόγος εξαίρεσης

Παράλληλα θα πρέπει να επισυνάπτονται η ιατρική βεβαίωση απόδειξης του λόγου εξαίρεσης µε όλα τα αναγκαία στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο.

Χρονοδιάγραμμα αίτησης

 • Η υποβολή των αιτήσεων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εµβολιασµό για ιατρικούς λόγους προς τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές θα γίνεται έως τις 14 Ιανουαρίου 2022.
 • Οι αιτήσεις απαντώνται εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών. Η απόφαση κοινοποιείται µε ηλεκτρονικό τρόπο, στον αιτούντα και στον θεράποντα ιατρό.
 • Κατά το χρονικό διάστηµα από την κατάθεση της αίτησης µέχρι την έκδοση της απόφασης από την αρµόδια υγειονοµική επιτροπή, δεν επιβάλλονται κυρώσεις λόγω µη διενέργειάς του εµβολιασµού.
 • Στις 28 Ιανουαρίου θα πρέπει όσοι πολίτες λάβουν απορριπτική απόφαση να έχουν κάνει την πρώτη δόση ώστε να µην καταλογιστεί το πρόστιµο. Ο θεράπων ιατρός τηρεί σε ειδικό αρχείο τις απαντήσεις των αρµόδιων υγειονοµικών επιτροπών, στο οποίο έχει πρόσβαση και ο αιτών.

Πηγή: ethnos.gr