Με απόφαση του Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας κ. Αντώνη Καπελάκη απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των 3,5 τόνων καθώς και των λοιπών οχημάτων που δεν φέρουν αντιολοσθητικές αλυσίδες και κινούνται:
α) στην Ε.Ο. Δράμας – Εξοχής από το 17ο χλμ. (δ/ση Κοκκινογείων) έως το 53ο χλμ. (Τελωνείο Εξοχής).
β) στην Επ. Ο. Δράμας – Σιδηρονέρου από το 13ο χλμ. έως το 42ο χλμ. (Σιδηρόνερο).