Δύο άνδρες και μια γυναίκα οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ για την απαγωγή Κυπαρίσση.